adp_Kbro.jpg

Köpingebro 14:308

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att stycka av och använda del av fastigheten Köpingebro 14:308 för bostads- och centrumändamål. Planen syftar också till förtätning och effektiv markanvändning genom att göra det möjligt att uppföra fler byggnader genom rimliga avvägningar mot intresset av att bevara värdefulla träd. Syftet är också att införa varsamhets- och skyddsbestämmelser för befintliga byggnader samt att anlägga en kommunal gata mellan Fredriksbergsvägen i söder och Sockerbruksvägen i norr.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Fredrik Malmquist, mejla fredrik.malmquist@ystad.se

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2020-11-11, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad