Sodra_Hedeskoga_plangrans.jpg

Södra Hedeskoga

Syftet med detaljplanen är att pröva en utbyggnad av Hedeskoga, främst i form av friliggande villor men även rad- och parhus.

Samrådet skedde under våren 2018 och därefter tar arbetet med att ta fram granskningshandlingar vid. När dessa är färdiga kommer det finnas en ny möjlighet att lämna synpunkter. Efter granskningen ska antagandehandlingar tas fram, dvs de slutgiltiga handlingar som kommer gälla för planområdets utbyggnad.

Detaljplanen var ute på samråd under tiden 29 mars - 25 april 2018

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Johan Maniet. Mejla johan.maniet@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

Intresserad av att köpa en tomt?
Trots att detaljplanearbetet startat kommer det dröja innan det finns säljklara tomter. Är du intresserad av att köpa tomt i Ystads kommun kan du anmäla dig till tomtkön via länk på den här sidan.

 

 

 

Publicerad 2016-01-12, Uppdaterad 2019-11-06

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad

Tomtkö

Här hittar du länk till kommunens tomtkö.