Lilla Tvären 2:3 m fl

Södra Hedeskoga

Illustration södra Hedeskoga

Syftet med detaljplanen är att pröva en utbyggnad av Hedeskoga, främst i form av friliggande villor men även rad- och parhus.

Detaljplaner ställs ut vid två tillfällen - samråd och granskning - då myndigheter, organisationer och allmänheten får möjlighet att studera förslaget och lämna synpunkter.

Detaljplanen var ute på samråd under tiden 29 mars - 25 april 2018.

Nu pågår arbetet med att ta fram granskningshandlingar. När dessa är färdiga kommer det finnas ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter.

Efter granskningen återstår att ta fram antagandehandlingar, dvs de slutgiltiga handlingar som kommer gälla för planområdets utbyggnad. Förhoppningen är att detaljplanen kan antas under sista kvartalet 2019.


För detaljplanefrågor kan du kontakta planarkitekt Sofie Wedin på mejladressen sofie.wedin@ystad.se


Intresserad av att köpa tomt?

Trots att detaljplanearbetet startat kommer det dröja innan det finns säljklara tomter. Är du intresserad av att köpa tomt i Ystad kommun kan du anmäla dig till tomtkön via länk på den här sida. 

 

 

 

Publicerad 2016-01-12, Uppdaterad 2019-07-09

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Just nu

arbetar vi med att ta fram granskningshandlingar till detaljplanen. I det arbetet ingår att gå igenom synpunkterna som kom in i samrådet och vilka ändringar som behöver göras av planen. Bl a  innebär det att studera arkeologin i området närmre eftersom det upptäcktes fornlämningar i ett par områden under samrådet.

Tomtkö

Här hittar du länk till kommunens tomtkö.