Gamla_staden-01.jpg

Gamla staden 2:3, del av

Detaljplanen var ute på samråd 8 april - 3 maj 2024

Detaljplanens syfte är att möjliggöra tillbyggnader av Gamla Rådhuset och medge användningen centrumändamål för hela byggnaden, så att rådhuset fungerar som en samlings- och mötespunkt för medborgare och besökare. Planen ska också reglera utformning av ny bebyggelse och bevarande av Gamla Rådhuset med lämpliga skydds-, varsamhets- och utformningsbestämmelser till skydd för kulturhistoriska värden.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Eva Nygren, mejla eva.nygren@ystad.se 

 

 

 

 

Publicerad 2023-04-04, Uppdaterad 2024-05-17

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad