Gamla_staden-01.jpg

Gamla staden 2:3, del av

Detaljplanen ska möjliggöra tillbyggnader av Gamla Rådhuset och medge användningen centrumändamål för hela byggnaden. Planen ska också reglera användning och utformning med lämpliga skydds-, varsamhets- och utformningsbestämmelser till skydd för kulturhistoriska värden.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Tove Heijel, mejla tove.heijel@ystad.se 

 

 

 

 

Publicerad 2023-04-04, Uppdaterad 2023-04-12

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad