Vrakbaten_5.jpg

Vrakbåten 5

Planens syfte är att göra det möjligt att använda planområdet för bostäder i flerbostadshus, handel och kontor. Det ska också vara möjligt att behålla en transformatorstation inom området. Planen syftar vidare till att reglera bebyggelsens omfattning, utformning och placering, särskilt med avseende på risker från järnvägen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Tove Heijel, mejla tove.heijel@ystad.se

 

 

Publicerad 2020-09-15, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad