Vrakbaten_5.jpg

Vrakbåten 5

Planens syfte är att göra det möjligt att använda planområdet för bostäder i flerbostadshus, handel, och kontor. Det ska också vara möjligt att behålla en transformatorstation inom området. Planen syftar också till att reglera bebyggelsens omfattning, utformning och placering, särskilt med avseende på risker från järnvägen.

 

 

 

Publicerad 2020-09-15

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad