Bong_med_plangrans.jpg

Bong 1, Edvinshem 2:50 m fl

Planens syfte är att göra det möjligt att använda planområdet för bostäder i flerbostadshus och i friliggande hus. Planen syftar också till att reglera bebyggelsens omfattning, utformning och placering, särskilt med avseende på risker från järnvägen.

Planens syfte är vidare att pröva möjligheten till en trafiksäker gång- och cykelförbindelse under järn-vägen.

Planområdet ligger i stadsdelen Edvinshem i Ystad, och har ett centralt och strandnära läge ungefär 1 400 meter från järnvägsstationen. Planområdet omfattar knappt 12 600 kvadratmeter mark.

 

 

 

 

Publicerad 2020-04-21

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad