Fredriksborg.jpg

Fredriksborg 1

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att använda marken för centrum- handels- och kontorsändamål, så att planen även kommer medge hotell, restaurang och vårdmottagning. Planen ska också reglera omfattning och utformning av kommande bebyggelse.

Planområdet utgör entré till Ystad från norr och det ska fästas stor vikt vid utformning och placering av byggnader som vänder sig mot Dag Hammarskjölds väg och Sjöbovägen. Byggnader ska vara omsorgsfullt gestaltade och placeras lämpligt med hänsyn till höjdförhållandena i landskapet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Nina Begovic, mejla nina.begovic@ystad.se 

Publicerad 2023-02-01, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad