Parkeringsplan

Parkeringsplanen är en handlingsplan som anger vilka åtgärder relaterade till parkering som Ystads kommun bör arbeta med från år 2021 och framåt.

Åtgärderna utgår från målen och strategierna i kommunens ”Strategier och riktlinjer för parkering”. I parkeringsplanen anges vad som behöver göras, vilken prioritet den har och vem som är ansvarig.

Publicerad 2023-05-05, Uppdaterad 2024-06-18