Baldringe ängar

Namnet till trots är Baldringe ängar ett skogsområde, beläget ett par kilometer väster om Baldringe kyrka.

Naturtyp

Vackra Baldringe ängar är en äldre bokskog. Träden står glest och du kan antingen följa någon av skogsvägarna som slingrar sig genom området eller ströva fritt i skogen. Marken fram till skogens början är åker. Baldringe ängar angränsar till naturreservatet Ållskog.

Bra att veta

  • Anlagd parkering saknas
  • Servicefaciliteter saknas

Hitta hit

Att hitta till skogen kan vara lite klurigt. Följ Baldringevägen västerut från kyrkan och spana efter väg 42, Baldringe ängar. Där kan du ställa bilen intill åkerkanten men var noga med att inte blockera framfarten eller köra ut på fältet. Om du kommer med cykel går det bra att cykla in på denna vägen så når du skogen efter cirka 100 meter.

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-11-29