Ystads sandskog

Naturreservatet Ystads sandskog domineras av tall som trivs på de torra och sandiga markerna. Skogen växer på gamla strandvallar vilket är unikt ur den geologiska aspekten. Vegetationen är relativt artfattig men i de fuktigare områdena växer en del ovanliga växter. Reservatet ligger längs kusten vilket ger möjligheter för bad längs stranden, där det även går att promenera på en tillgänglighetsanpassad stig. Passa på att ta en fika vid de bänkar och bord som finns utplacerade i närheten av stigen. Reservatet är lättillgängligt med flera parkeringar som nås från väg 9.

Bra att veta

  • Parkering
  • Skåneleden SL4 Österlen, etapp 1
  • Sophantering
  • Sydkustleden för cykel
  • Tillgängligt med buss
  • Tillgängligt via gång- och cykelväg
  • WC

Fördjupad information

Beslut och skötselplan, Naturvårdsverket 

Skåneleden

Ystads sandskog, Länsstyrelsen

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-11-29