Fredriksbergsskogen

Fredriksbergsskogen är ett stort och variationsrikt skogsområde väster om Köpingebro.

Naturtyp

Fredriksbergsskogen är en större, sammanhängande blandskog med olikåldriga bestånd. Här kan du ströva bland en mångfald av trädslag som björk, ek, rönn, lönn och tall. På de gamla skogsvägarna, främst i väst, går det utmärkt att promenera med barnvagn eller cykla. Vissa vägar är dock igenväxta och skogen kan delvis vara tät, men överlag är det lätt att ta sig fram.

Bra att veta

  • Anlagd parkering saknas
  • Servicefaciliteter saknas
  • I skogen ligger enstaka bostäder, vänligen respektera privat mark 

Hitta hit

Skogen ligger mellan Fredriksbergs gård och Köpingebro och angränsar till naturreservatet Lilla Köpinge. Med bil kan du exempelvis parkera vid idrottsplatsen eller längs järnvägen på Stridsvagnsspåret. Det går också bra att ställa bilen vid någon av infarterna till skogen men tänk på att inte hindra framkomligheten.

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-11-29