Hagestad

Hagestad naturreservat är av varierad karaktär med bland annat tall- och lövskog, öppna sandtäckta ytor och torra ängsmarker. Området är beläget vid kusten och bjuder på badmöjligheter längs stranden. Särskilt känt är reservatet för sin så kallade krattekskog, en ovanlig naturtyp med glesa bestånd och knotiga, lågvuxna ekar. I skogarna finns flera omarkerade stigar lämpade för vandring och du kan pausa vid utplacerade bänkar och bord. Här ligger även ett utemuseum tillgängligt för besökare.

Bra att veta

  • Parkering
  • Skåneleden SL4 Österlen, etapp 2 och 3
  • Tillgängligt med buss (hållplats vid kustvägen)
  • WC

Fördjupad information

Beslut och skötselplan, Naturvårdsverket

Hagestad, Länsstyrelsen

Skåneleden

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-11-29