Hammars backar-Kåsebergaåsen

Naturreservatet Hammars backar-Kåsebergaåsen är tydligt präglat av inlandsisens tillbakadragande. En stor del av området är idag betesmarker med en speciell flora och fauna. I branterna finns vegetationstyper som sandstäpp och stäppartad torräng, en örtrik vegetation där bland annat fjärilar och bin trivs. Vid Kåseberga hittar du Ales stenar, en fornlämning som är ett populärt besöksmål. Låt dig även hänföras av den imponerande utsikten ut över havet eller in mot slätten. Följ Ales väg för att nå den stora parkeringen och så småningom Kåseberga hamn.

Bra att veta

  • Parkering
  • Skåneleden SL4 Österlen, etapp 2 och 3
  • Sophantering
  • Tillgängligt med buss
  • WC

Fördjupad information

Beslut och skötselplan, Naturvårdsverket

Hammars backar-Kåsebergaåsen, Länsstyrelsen

Skåneleden

Karta över området

Publicerad 2022-11-25, Uppdaterad 2023-11-29