Skoghejdan

Naturreservatet Skoghejdan är format av långvarigt bete och virkesuttag, vilket ger en öppen och artrik miljö. I reservatet syns en mosaik av ädellövträd, sumpskog, buskmarker, kärr och dammar. Den rikliga vegetationen är trivsam för bland annat insekter och fjärilar och i de fuktigare områdena trivs mängder av groddjur. Den varierade vegetationen gör Skoghejdan till en fågelrik lokal. Det saknas markerade leder men det går att ta sig fram på upptrampade stigar i den bitvis utmanande terrängen. I den östra delen av reservatet finns en mindre rastplats med bänkar och bord.

Bra att veta

  • Betande djur kan förekomma
  • Två parkeringsfickor i väster

Fördjupad information

Beslut och skötselplan, Naturvårdsverket

Skoghejdan, Länsstyrelsen

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-12-01