Skoghusets enefälad

Naturreservatet Skoghusets enefälad är ett mosaikartat skogsområde med öppna betesmarker, sumpskogar, buskvegetation och bestånd med äldre bokar. Många växtarter trivs på ängsmarkerna, även groddjur och svampar. Området är särskilt känt för förekomsten av kronhjort där stammen inte är uppblandad, vilket är sällsynt i Europa. Här finns en kortare skogsstig att följa, sedan går det bra att ströva fritt på upptrampade stigar. Reservatet nås enklast med bil, som kan parkeras på en liten p-plats öster om reservatet. Därifrån går en markväg drygt 300 meter fram till reservatsgränsen.

Bra att veta

  • Parkering

Fördjupad information

Beslut och skötselplan, Naturvårdsverket

Skoghusets enefälad, Länsstyrelsen

Karta över området

Publicerad 2021-11-25, Uppdaterad 2023-12-01