Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av vigselförrättare som är utsedda av länsstyrelsen. Ystads kommun har ett särskilt vigselrum för borgerliga vigslar.

Ystads kommuns vigselrum på Gamla Rådhuset Foto: Kristian Ördell

I Ystads kommun finns det sex borgerliga vigselförrättare:

Katarina Anker-Kofoed
Telefon: 0733-09 52 78
katarinaankerkofoed@gmail.com

Birgitta Elsin
0767-719 026
birgitta.elsin@yahoo.com

Advokat Alf Lindskog
Hamngatan 10
271 43 Ystad
Telefon: 0411-55 51 60
alf.lindskog@ystadsadvokat.se

Advokat Lars Milberg
Hamngatan 12 A
271 43 Ystad
Telefon: 0411-186 80, 0707-14 46 60
lars@milberg.se

Anders Weinemo
Telefon: 0706-60 94 54
andersweinemo@yahoo.se

Thomas Klementsson
Telefon: 070-885 92 71
klementsson4@hotmail.com

En förteckning över vigselförrättare verksamma i Skåne finns på länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/skane/bo-och-leva/livshandelser/vigselforrattare.html

Kontakta någon av vigselförrättarna för ytterligare information.

Kommunens vigselrum

Från och med 2013 har kommunen ett eget vigselrum för borgerliga vigslar på Gamla Rådhuset, Stortorget, Ystad. Detta bokas av vigselförrättarna.

Publicerad 2020-12-09, Uppdaterad 2023-12-13