Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av vigselförrättare som är utsedda av länsstyrelsen. Ystads kommun ett särskilt vigselrum för borgerliga vigslar.

Ystads kommuns vigselrum på Gamla Rådhuset Foto: Kristian Ördell

I Ystads kommun finns det tre borgerliga vigselförrättare:

Advokat Alf Lindskog
Hamngatan 10
271 43 Ystad
Telefon 0411-55 51 60
alf.lindskog@ystadsadvokat.se

Advokat Lars Milberg
Hamngatan 12 A
271 43 Ystad
Telefon: 0411-186 80, 0707-14 46 60
lars@milberg.se

Anders Weinemo
0706-60 94 54
andersweinemo@yahoo.se

En förteckning över vigselförrättare verksamma i Skåne finns på länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/skane/bo-och-leva/livshandelser/vigselforrattare.html

Kontakta någon av vigselförrättarna för ytterligare information.


Kommunens vigselrum
Från och med 2013 har kommunen ett eget vigselrum för borgerliga vigslar på Gamla Rådhuset, Stortorget, Ystad. Detta bokas av vigselförrättarna.

 

Publicerad 2013-12-09, Uppdaterad 2019-12-03