Tillgänglighet

Om tillgänglighet och användbarhet.

Sandskogen gångväg

Tillgängliga lekplatser

På kartan är alla tillgängliga lekplatser i Ystad märkta med grön punkt:

 

Tillgänglighet på webbplatsen ystad.se

Förutom tillgänglighet till fysiska platser i samhället är tillgänglighet till information också en faktor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Ystads kommuns webbplats ystad.se har ett antal funktioner som underlättar för besökare såväl med funktionsvariationer, som med andra hinder, t ex att man inte behärskar det svenska språket.

Läs tillgänglighetsredogörelsen för www.ystad.se här.

Publicerad 2021-12-20, Uppdaterad 2023-02-27