8B7B1082.jpg

Loppis på Österportstorg

Information och riktlinjer för loppmarknadsförsäljning på Österportstorg. OBS! Ingen loppmarknad på helgmarkerade ”röda” dagar.

Avgiften är 40kr per försäljningsplats. Förvissa er först att ledig försäljningsplats finns, innan ni betalar och packar upp. Erlagd avgift betalas inte tillbaka.

Betalning

 • Avgiften betalas i parkeringsautomaten vid nya rådhuset.
 • Tryck på loppis-knappen så att ”Loppis” visas i displayen.
 • OBS! Endast betalning med kreditkort.
 • Biljett gäller som kvitto och skall kunna visas upp.
 • Kontant betalning är ej möjlig.

Försäljning får ske på lördagar under hela året:

 • I mån av plats.
 • Om inte andra evenemang är bokade på Österportstorg.
 • Om inte kommunen behöver tillträde till torgplatsen för utförande av reparations- och underhållsarbeten.

Försäljning får ske på onsdagar under perioden 5 maj- 29 september

 • I mån av plats.
 • Om inte andra evenemang är bokade på Österportstorg.
 • Om inte kommunen behöver tillträde till torgplatsen för utförande av reparations- och underhållsarbeten.

Placering/försäljningstid

 • Placering/uppackning från klockan 07.00, försäljningstid: klockan 07.00-16.00.
 • Saluplatsens yta: Max yta: 3x2,5m.
 • Fordon får EJ köras upp på torget.

Renhållning m.m.

 • Du ansvarar själv för att platsen städas och är tom. Avfall skall av försäljaren hopsamlas och bortföras från platsen. Papperskorgarna på torget får ej användas för detta ändamål.
 • Endast ”loppissaker” och begagnade produkter får säljas. Knivar, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas eller annat som torgvärden bedömer som olämpligt.
 • Vid försäljning av nya produkter, matvaror, blommor eller dylikt kan Ystads kommun erbjuda torgplats till en kostnad av 227kr/plats och tillfälle. I detta fall krävs uppvisande av F-skattesedel, denna ska förnyas varje år och lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Torgvärds anvisningar ska följas.
 • Torget prioriteras ej för snö och halkbekämpning.

Lycka till med din försäljning!

Hitta hit

Publicerad 2013-11-18, Uppdaterad 2021-06-08

Kontakt

Trafikenheten
0411-57 71 86

Information

 • Lördagen den 28 augusti kommer loppmarknaden på Österportstorg vara inställd på grund av evenemang. Elbilsmässan kommer att genomföra sitt evenemang på Österportstorg samt i Rådhusparken.

 • I samband med genomförandet av ” Lilla Montmartre” på Österportstorg den 4 september hänvisas loppisverksamheten till Rådhusparken.