Bidrag till föreningar

I Ystads kommun ger vi bidrag och stöd i olika former till ideella föreningar för att vi tror att Ystad blir bättre av ett rikt föreningsliv. Beroende på vad din förening har för verksamhet finns det olika bidrag att söka.


Om din förening har kulturverksamhet som riktar sig till allmänheten är det sannolikt Kulturnämnden som är ansvarig bidragsgivare.

Om din förening verkar inom fritidsfältet är det Barn- och utbildningsnämnden som är ansvarig bidragsgivare. Det finns även ett fåtal föreningar som får bidrag från Socialnämnden. Det rör sig om föreningar som har ett socialt arbete.

Utöver stöd till föreningar finns även ungdomspotten. Alla mellan 13 & 25 år kan söka pengar för att för att göra ett arrangemang för andra ungdomar i Ystad.

 

Publicerad 2023-03-21, Uppdaterad 2024-04-08