Krisstöd

Krisstöd till drabbade i samband med en svår händelse

I Ystads kommun finns en krisstödsorganisation som snabbt kan sätta in resurser i form av psykiska och sociala stödinsatser vid en olycka som innebär speciella svårigheter och problem för de drabbade, deras anhöriga och deltagande insatspersonal.

I krisstödsorganisation finns en ledningsgrupp som består av representanter från olika verksamheter i kommunen. Verksamheten "på fältet" sköts av en akutgrupp som består av personal med kompetens när det gäller psykiska och sociala stödinsatser.

Vid behov av stöd av krisstödsorganisationen kan detta begäras. Krisstödsorganisationen aktiveras av säkerhetschefen eller räddningsledare.

Läs gärna mer om krisstöd här.

Publicerad 2022-12-08, Uppdaterad 2023-08-23