Tillgänglighetsprogram

För att det ska vara möjligt för alla att kunna delta i samhället, måste samhället vara tillgängligt i vid bemärkelse.


Med detta menas att samhället ska vara tillgängligt både utomhus och inomhus och att personer med funktionsnedsättning ska bli väl bemötta. Tillgänglighet handlar alltså om både attityder och fysisk miljö.

Tillgänglighetsprogrammet styr kommunens arbete med tillgängligheten. I programmet finns mål och direktiv som ställer krav på kommunens nämnder, förvaltningar och bolag att de ska arbeta för att samhället ska bli tillgängligt.

Tillgänglighetsprogrammet följs upp och förnyas regelbundet. Det nya tillgänglighetsprogrammet antogs av kommunfullmäktige i januari 2012 och gäller 2012-2016.

Tillgänglighetsprogram 2012-2016 är omarbetat till klarspråk. Vill du läsa tillgänglighetsprogrammet, hittar du det här till höger på sidan (öppnas som pdf-fil i nytt fönster).

Vill du läsa tillgänglighetsprogrammet i original? Kontakta utredningssekreteraren på Social Omsorg, telefon: 0411-57 73 72.

Publicerad 2021-12-20, Uppdaterad 2023-04-05