For your eyes only


I denna tillfälliga samlingspresentation, som har lånat sin titel från ett verk av Olof Nimar, presenteras ett urval av de nyförvärv som gjordes under 2021 i dialog med äldre verk ur samlingen. Då stora delar av den ordinarie samlingsutställningen nu hålls stängd för renovering vill vi passa på att visa samlingen på ett nytt sätt. En konstsamling är nämligen inte en konstant tidskapsel utan kan snarare liknas vid en levande organism. Nya verk tillkommer och våra perspektiv på konsthistorien förändras över tid. Mellan nya och gamla verk i samlingen kan såväl väntade som oväntade kopplingar uppstå och ibland leda till nya sätt att se på ett konstverk, på konsten i stort och på världen.

Curatorer: Julia Björnberg och Ellen Klintenberg.

Här på hittar du information om konstverken och konstnärerna i utställningen:


Elin Alvemark

Marie Andersson

Eve Eriksson

Zardasht Faraj

Alison Gerber

Carl Fredrik Hill

Ingvild Hovland Kaldal

Conny Karlsson Lundgren

Kristina Matousch

Olof Nimar

Gerhard Nordström

Greta Sandberg

Marja-Leena Sillanpää

Lisa Strömbeck

Gustav Rudberg

 

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2024-06-24