VOL-schema_mammutar_3.jpg

Digital kompetens, nätvett, informationssökning, källkritik

Här samlar vi olika aktiviteter och lektionsupplägg som handlar om informationssökning, källkritik, digital kompetens och nätvett. Eftersom vi försöker knyta ihop våra lektioner i detta med aktuella ämnesområden för eleverna sorterar vi även här upp länkarna i olika ämnen om det går.

Publicerad 2020-03-12, Uppdaterad 2020-06-23

Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan, Östra skolan, Hedeskoga skola, Köpingebro skola)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan, Sövestads skola, Edvinshusskolan, Blekeskolan)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola, Edvinshemsskolan, Svarte skola, Löderups skola)

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram