VOL-schema_mammutar_3.jpg

Digital kompetens, nätvett, informationssökning, källkritik

Här samlar vi olika aktiviteter och lektionsupplägg som handlar om informationssökning, källkritik, digital kompetens och nätvett. Eftersom vi försöker knyta ihop våra lektioner i detta med aktuella ämnesområden för eleverna sorterar vi även här upp länkarna i olika ämnen om det går.

NO

Källkritik kopplat till information om djur och djurparker för åk 4

Källkritik kopplat till tema strutsar för åk 6

Källkritik kopplat till tema Kroppen för åk 3

Informationssökning och källkritik för F-klass och åk 1 kopplat till solrosor

Uppstart tema rymden skolbibliotek och klasslärare tillsammans, högläsning och berättande, skapelsemyter och informationssökning.

Koppling av källkritik och källor till tema rymden för åk 3

Leta fakta i en bild kopplat till tema rymden för åk 2

Informationssökning och skriva faktatext kopplat till tema rymden för åk 1 och 2

Informationssökning om djur (främst elefanter) kopplat till fritidsaktivitet

Skapa en egen presentation, bildhantering och skriva faktatext - om vårblommor

Ägg och källkritik - övning med lappar för åk 2

Krokodiler och skillnad faktaböcker-skönlitteratur för F-klass

Faktaboksläsning i samband med tema kroppen för åk 3

Musen Lindbergh och tema luft och vatten för F-klass

En första lektion i källkritik för åk 1 - om lamm

SO

Skilja fakta och åsikt utifrån stormaktstiden med åk 6

Vad är en nyhet? och begrepp inom massmedia med åk 4

Inledning av tidningstema med åk 6

Medievanor för unga - uppstart på tema om media för åk 5

Uppstart tema forntiden åk 3, samarbete slöjd och skolbibliotek

Att koppla grundläggande informationssökningstrategier till istiden och mammutar, åk 3

Medeltiden (kloster) och källkritik/infosökning

Medeltiden kopplat till sagor och myter, egen faktatext och presentation om Bäckahästen

Att läsa faktatext med hjälp av nyckelord, utifrån texter om nordisk mytologi

Källkritik för åk 1 med hjälp av bondgårdens djur

Omvärlds- och nyhetsbevakning med hjälp av tidningen 8 Sidor

Nyhetsrapportering, "fake news" och falska bilder

Fake news, om källkritik och källtillit, delfiner och hajar

Källkritik med hjälp av Bamse

Myter och skönlitteratur om naturen och människan med åk 1 (utifrån Maui)

 

Övrigt

Nätvett med lektionspaket från Digitala lektioner

Olika praktiska metoder att träna källkritik

Lektionspaket åk 2 (Källkritik och informationssökning) och åk 3 (Nätvett)

Nätvett med åk 5 (nätvettscollage med post-it-lappar)

Diskutera nätvett utifrån tidningen Lyckoslanten

Begreppet källa och skillnad faktabok/skönlitteratur med åk 2

Källkritik och moderna myter

Källkritik om glass, och skillnad mellan fakta och åsikt

Lära sig Google Presentation i åk 1 med hjälp av Pippi Långstrump

Att lära sig hämta bilder man får använda från nätet, och lägga in dem i en presentation (Keynote)

Lära sig sitt personnummer med hjälp av minnestekniker

Lära sig om upphovsrätt utifrån egna fjärilsteckningar

Lära sig om upphovsrätt med hjälp av fjärilar och en groda

Skillnad fakta/skönlitteratur för åk 1 med hjälp av Bockarna Bruse och lätta fakta-böcker

Vad kännetecknar en faktabok? Åk 4-6 undersöker med hjälp av post-it-lappar

Ungas medievanor med åk 5

Krokodiler och skillnad faktaböcker-skönlitteratur för F-klass

Barnen spelar in egna boktipsfilmer

Informationssökning med åk 6

Olika sätt att träna skillnad fakta åsikt med yngre barn

 

Publicerad 2020-03-12, Uppdaterad 2021-05-19

Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-3, Hedeskoga skola F-2, Köpingebro skola F-3)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan 4-6, Sövestads skola F-6, Edvinshusskolan 4-6, Källan 4-6)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola 4-6, Edvinshemsskolan F-3, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se)
(Västerportskolan F-9)

Marie Thelin
bibliotekspedagog
marie.thelin@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram