VOL-schema_mammutar_3.jpg

MIK: Digital kompetens, nätvett, informationssökning, källkritik

Här samlar vi olika aktiviteter och lektionsupplägg som handlar om MIK (medie- och informationskunnighet): informationssökning, källkritik, digital kompetens och nätvett. Eftersom vi försöker knyta ihop våra lektioner i detta med aktuella ämnesområden för eleverna sorterar vi även här upp länkarna i olika ämnen om det går.

NO

F-3 arbetar med tema rymden i kombination med brevskrivning

Åk 6 övar att göra en Google-presentation, om uppfinningar (teknik)

Informationssökning, läsa och skriva faktatext för åk 3 kopplat till tema vatten

Åk 1 gör egen faktabok om fåglar/haren för att lära sig informationssökning

Källkritik kopplat till information om djur och djurparker för åk 4

Källkritik kopplat till tema strutsar för åk 6

Källkritik kopplat till tema Kroppen för åk 3

Informationssökning och källkritik för F-klass och åk 1 kopplat till solrosor

Uppstart tema rymden skolbibliotek och klasslärare tillsammans, högläsning och berättande, skapelsemyter och informationssökning.

Koppling av källkritik och källor till tema rymden för åk 3

Leta fakta i en bild kopplat till tema rymden för åk 2

Informationssökning och skriva faktatext kopplat till tema rymden för åk 1 och 2

Informationssökning om djur (främst elefanter) kopplat till fritidsaktivitet

Skapa en egen presentation, bildhantering och skriva faktatext - om vårblommor

Ägg och källkritik - övning med lappar för åk 2

Krokodiler och skillnad faktaböcker-skönlitteratur för F-klass

Faktaboksläsning i samband med tema kroppen för åk 3

Musen Lindbergh och tema luft och vatten för F-klass

En första lektion i källkritik för åk 1 - om lamm

SO

Åk 2 arbetar med barnkonventionen utifrån sant eller falskt

Att hitta fakta i en spökhistoria med åk 4 (Gruvfrun i Falu koppargruva)

Skilja fakta och åsikt utifrån stormaktstiden med åk 6

Vad är en nyhet? och begrepp inom massmedia med åk 4

Inledning av tidningstema med åk 6

Medievanor för unga - uppstart på tema om media för åk 5

Uppstart tema forntiden åk 3, samarbete slöjd och skolbibliotek

Att koppla grundläggande informationssökningstrategier till istiden och mammutar, åk 3

Medeltiden (kloster) och källkritik/infosökning

Medeltiden kopplat till sagor och myter, egen faktatext och presentation om Bäckahästen

Att läsa faktatext med hjälp av nyckelord, utifrån texter om nordisk mytologi

Källkritik för åk 1 med hjälp av bondgårdens djur

Omvärlds- och nyhetsbevakning med hjälp av tidningen 8 Sidor

Nyhetsrapportering, "fake news" och falska bilder

Fake news, om källkritik och källtillit, delfiner och hajar

Källkritik med hjälp av Bamse

Myter och skönlitteratur om naturen och människan med åk 1 (utifrån Maui)

 

Övrigt

Källkritik för åk 2 - skillnad fakta - åsikt

Åk 4 pratar om grooming utifrån Nollan och nätet

Åk 2 tränar på begreppen information, källa, fakta, åsikt

Nätvett med lektionspaket från Digitala lektioner

Olika praktiska metoder att träna källkritik

Lektionspaket åk 2 (Källkritik och informationssökning) och åk 3 (Nätvett)

Nätvett med åk 5 (nätvettscollage med post-it-lappar)

Diskutera nätvett utifrån tidningen Lyckoslanten

Begreppet källa och skillnad faktabok/skönlitteratur med åk 2

Källkritik och moderna myter

Källkritik om glass, och skillnad mellan fakta och åsikt

Lära sig Google Presentation i åk 1 med hjälp av Pippi Långstrump

Att lära sig hämta bilder man får använda från nätet, och lägga in dem i en presentation (Keynote)

Lära sig sitt personnummer med hjälp av minnestekniker

Lära sig om upphovsrätt utifrån egna fjärilsteckningar

Lära sig om upphovsrätt med hjälp av fjärilar och en groda

Skillnad fakta/skönlitteratur för åk 1 med hjälp av Bockarna Bruse och lätta fakta-böcker

Vad kännetecknar en faktabok? Åk 4-6 undersöker med hjälp av post-it-lappar

Ungas medievanor med åk 5

Krokodiler och skillnad faktaböcker-skönlitteratur för F-klass

Barnen spelar in egna boktipsfilmer

Informationssökning med åk 6

Olika sätt att träna skillnad fakta åsikt med yngre barn 

MIK -rustar våra elever för nätet! (flera olika lektioner åk 3, 4 & 6)

Upphovsrätt, bilder och källor med våra sexor, att skriva källförteckning

 

Publicerad 2020-03-12, Uppdaterad 2023-02-28

Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram