Åk 5 och medievanor

Publicerad: 2020-10-06 11:18

Åk 5 i Köpingebro arbetar med medier. Som inledning höll bibliotekspedagog Malin en lektion om medievanor.

Efter en inledande presentation av temat med hjälp av en Google-presentation utgick Malin från en lektionsplanering från Mediasmart.se om ungas medievanor.

I korthet gick denna ut på att låta eleverna själva i par diskutera sina medievanor:

parövning

parövning

Efter gruppdiskussionerna hade hela klassen en gemensam diskussion som sammanfattades på tavlan:

 tankekarta

 

Kategorier: källkritik, digital kompetens

Kommentarer

Kategorier