RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Biblioteksråd på Blekeskolan

Publicerad: 2020-05-11 15:37

Blekeskolan ska starta ett biblioteksråd. Skolbiblioteken i Ystad arbetar mycket med elevmedverkan, och vi har biblioteksråd på flera skolor, och på några skolor även särskilt utvalda biblioteksvärdar som hjälper till med utlån och återlämning i skolbiblioteken. Och nu, när Blekeskolan snart tillsammans med Östra skolan ska flytta till den helt nya skolan Källan, så är det extra viktigt att eleverna får vara med och bestämma kring den kommande skolbiblioteksvardagen. Källans bibliotek kommer att ligga mitt i skolan, och här ska alltså bägge skolornas böcker bli ett enda, fint, bibliotek.

Så för att allt skulle bli rätt och bra redan från början så tog bibliotekspedagog Susanne så klart hjälp av... eleverna. Nämligen eleverna i elevrådet på Blekeskolan. Vad har de för tankar om biblioteksråd och elevmedverkan i skolbiblioteket? I början av april hade de ett första möte, tillsammans med Susanne, Jonna och Mari-Louis som är skolbiblioteksansvariga lärare på Blekeskolan samt med rektor för både Bleke och Östra skolor, Kristina Drevemark.

Härnäst ska eleverna i årskurserna 4 och 5 få ansöka till det blivande biblioteksrådet, med ansökningsbrev där de motiverar varför just de ska få vara med.

brev till biblioteksråd

Den här bilden är från den här första träffen och visar hur elevrådet och Susanne tillsammans spånade på frågor sökande till biblioteksrådet kommer att få svara på i sina ansökningsbrev.

 


Switcheroo!

Publicerad: 2020-03-31 09:15

Åk 5 på Edvinshusskolan fick tillsammans med bibliotekspedagog Susanne prova ett nytt sätt att samtala om böcker: switcheroo. 

Switcheroo går ut på att i par prata om de böcker man läser just nu, också med instruktionen att "Du är huvudpersonen i boken du läser just nu. Berätta i jag-perspektiv."

switcheroo

12 elever satt mittemot varandra. På den ena sidan satt de kvar på sina platser, på den andra sidan flyttade de ett steg åt  höger efter varje runda (=switcheroo!).
Eleverna hade förberett sig genom att lära känna sin boks huvudkaraktär, och under övningen fick de frågor och uppdrag som skulle lösas utifrån karaktärens roll. Den ena parten började prata i 30 sekunder och sedan var det den andres tur att göra samma sak (switch!). Efter det flyttade alla på ena sidan bordet ett steg så att nya samtalspar hela tiden bildades.

I nästan en timme höll eleverna på så här och samtalade om sina böcker, och det fungerade fantastiskt bra. Eller, som Susanne skrev: "En sådan där magisk stund, då du älskar ditt jobb extra mycket."

Klassens lärare, Andrea, var förstås också med, och skrev om övningen på sitt instagramkonto @pluggugglan. Jag har klippt in inlägget nedan, men titta gärna in direkt på hennes konto för i inlägget finns också ett videoklipp från switcheroo-övningen där man hör eleverna när de sitter och diskuterar.

 

@pluggugglan instagram

 

 


Arbete med verksamhetsplan

Publicerad: 2020-02-28 09:17

Just nu arbetar vi mycket med att skapa en verksamhetsplan för skolbiblioteksverksamheten. Utvecklingsplanen pratar om vad vi ska uppnå de närmaste åren, och skolbiblioteksplanen om gemensamma mål. Verksamhetsplanen ska vara vårt arbetsredskap, vår ram för vilken verksamhet vi ska bedriva, med vilka moment och aktiviteter vi ska ingå i den pedagogiska verksamheten, och vad vi vill att eleverna ska ha med sig efter varje årskurs.

Vi utgår såklart från läroplanens mål för eleverna, men utifrån perspektivet hur skolbiblioteket kan vara en resurs för att eleverna ska nå dessa mål, och så med likvärdighetstänkandet, att alla som går ut sexan till exempel ska kunna skriva en källförteckning eller korrekt ange bildkälla. När på lågstadiet kan vi introducera vad olika källor är? (för skriver vi i vår verksamhetsplan att det är i åk 2 eller 3 koncentrerar vi oss på att knyta det till de ämnesområden eleverna läser i dessa årskurser). Och så vidare, och så vidare, för våra olika verksamhetsområden (läsfrämjande, språkutveckling, informationssökning, källkritik, digital kompetens).

Just nu är vi i allt-på-en-gång-stadiet, och försöker få överblick genom att sätta färgglada lappar på en stor översiktsbild:

verksamhetsplan

verksamhetsplan

verksamhetsplan

verksamhetsplan

Men det här ska förvandlas till en snygg och tydlig överblick i någon slags tabellform, tillsammans med förklarande text om vad som ska uppnås för varje nivå. Det är på gång, vänta bara...


Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan, Östra skolan, Hedeskoga skola, Köpingebro skola)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan, Sövestads skola, Edvinshusskolan, Blekeskolan)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola, Edvinshemsskolan, Svarte skola, Löderups skola)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram