RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Bokprat utifrån olika teman

Publicerad: 2020-10-13 12:12

De veckor som bibliotekspedagogerna Malin och Turid är i Köpingebro har alla klasser inbokade bibliotekstider. Köpingebro bibliotek är integrerat folk- och skolbibliotek, och det gäller att laborera med öppettiderna för allmänheten också så tiderna inte krockar. (Å andra sidan är det fint att kunna använda ett helt folkbibliotek för skolbiblioteksverksamheten!) Utöver dessa schemalagda biblioteksbesök har Turid och Malin verksamhet i klassrummen också, planerad och genomförd tillsammans med lärare.

Men de här biblioteksbesöken, alltså. De innehåller både bokprat och boklån, och bokpraten är utifrån särskilda teman. Förra omgången var temat Under ytan, och det skrev jag ett inlägg om härDen här veckan var temat Sport.

Precis som förra gången tog vi hjälp av temasidorna och affischerna på Barnens bibliotekHär finns mycket att välja på och är en stor hjälp!

På bilderna nedan (de är många...!) ses både åk 3 och åk 2 under sina sport-biblioteksbesök. Men inte nog med det:
En eftermiddag hade Turid och Malin också en aktivitet tillsammans med fritidshemmet - och så klart var det sport som var tema då också! 15 barn kom till biblioteket och lyssnade på högläsning (ur Vårt lilla landslag spelar VM av Mats Wänblad), pysslade med att göra bokmärken, läste och lånade böcker. Bilderna från denna aktivitet kommer längst ner, missa inte dem!

tema sport

bokprat

bokprat

bokläsning

böcker

Och så kom då fritids:

bokprat

bokläsning

vårt lilla landslag bok

fritidspyssel


Skapa och samtala om inre bilder vid högläsning - åk 6

Publicerad: 2020-10-02 09:16

Igår skrev jag om hur bibliotekspedagog Turid läste Tummesagor högt för åk 2 på Backaskolan och därefter lät dem rita de inre bilder de fått under högläsningen.

Nästan samtidigt hade bibliotekspedagog Susanne lektion med åk 6 på Backaskolan, tillsammans med lärare, om de inre bilder och tankar högläsning och läsning skapar. Eleverna här fick också en text läst för sig, och fick också jobba med utgångspunkt från de inre bilder de skapat under läsningen av den. Men nu handlade det alltså om åk 6, och en annan, högre nivå av både samtal och text även om grundtanken var densamma.

Susanne började med att tillsammans med eleverna prata om vad man ska tänka på vid samtal i grupp. Hur lyssnar man, hur låter man samtalet växla mellan gruppmedlemmarna, vem tittar man på? Därefter läste hon upp en novell, "Sjung då!" ur Anrop från inre rymden av Elin Nilsson. Eleverna fick inte prata alls när novellen var uppläst, skulle i stället vara tysta och hålla sina tankar i huvudet medan klassens lärare delade in dem i lämpliga diskussionsgrupper (de fick under tystnad alltså flytta runt i klassrummet vilket de klarade galant). 

anrop inre rymden

När eleverna väl var på plats i sina nya grupper delade Susanne ut kuvert med frågor (om novellen) till en elev i varje grupp. Denna elev skulle dra en fråga ur kuvertet, läsa den högt och själv besvara den högt, och först därefter fick resten av gruppen börja prata och också besvara frågan. 

Från det att grupperna fått sina kuvert tog det max 15 sekunder innan ett surrande boksamtal var igång i klassrummet.

Jag (Carolina) vet detta, eftersom jag själv den här gången var med som (imponerad) åhörare tillsammans med vår nya folkbibliotekschef Linda Willander som gjorde studiebesök för att uppleva skolbiblioteksverksamheten.

susanne läser högt ur bok


Skapa inre bilder vid högläsning - åk 2

Publicerad: 2020-10-01 09:35

En av alla bra saker med högläsning är hur det får den som lyssnar att skapa inre bilder av det som händer, inuti sitt eget huvud. Visst är det fint med alla illustrationer i böckerna - men om det nu inte finns några bilder utan bara text för den som läser? Då sätter fantasin i gång och skapar bilder av det lästa. Och om du hör någon berätta utan att själv se vare sig text eller bilder, som i högläsning, så skapar din fantasi bilderna åt dig. Det är helt fantastiskt. Men det måste ges utrymme för att få växa. Högläsning hjälper till med det där. Och den som fått höra mycket högläsning har sedan lättare att själv skapa egna inre bilder till läst oillustrerad text, och förstå innehållet och låta sig själv slukas av berättelsen och boken.

Vad gör bibliotekspedagog Turid på bilden nedan med åk 2 på Backaskolan (i halvklasser)? Jo, hon låter dem träna på det här med inre bilder. Att få vara "konstnärer" och skapa. Och hon gör det med hjälp av Tummesagor, den gamla klassiska högläsningsboken av Inger och Lasse Sandberg. Hon läser en Tummesaga, och barnen får sedan själva rita de bilder de fått i huvudet. Tummen är särskild vald eftersom han är så lätt att rita så att barnen inte ska fastna på "kan-inte-rita"-tröskeln.

turid visar bok

Kategorier: högläsning, boksamtal


Att bokprata om gamla skatter

Publicerad: 2020-09-10 15:41

Kategorier: bokprat, boksamtal


Boksamtal utifrån egna bilder

Publicerad: 2020-05-07 11:22


Boksamtal - men hur?

Publicerad: 2020-04-14 12:00


Walk & Talk i vårsolens glans

Publicerad: 2020-04-06 10:45

Kategorier: boksamtal

Switcheroo!

Publicerad: 2020-03-31 09:15


Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan, Östra skolan, Hedeskoga skola, Köpingebro skola)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan, Sövestads skola, Edvinshusskolan, Blekeskolan)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola, Edvinshemsskolan, Svarte skola, Löderups skola)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram