RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Att arbeta med tema vatten

Publicerad: 2021-10-19 11:06

Elever på både Västerport och Källan har de gångna veckorna arbetat kring tema vatten. Hur har skolbiblioteket samarbetat med elever och lärare i detta? På flera sätt - med informationssökning, dikter och att ta fram material.

Det självklara är förstås att för temat plocka fram böcker som har med vatten att göra, både fakta och skönlitteratur, som bibliotekspedagog Susanne gjort på Källan. Sedan har biblioteksrådet hjälpt till med att sätta dessa böcker på en vagn, skyltad enligt temat:

bokvagn

Men utöver att hjälpa till med att ta fram material har skolbiblioteket varit en resurs i vattenarbetet på flera sätt: På Västerport arbetade skolbibliotekarie Paula tillsammans med åk 3 när de skulle söka information om vatten, att läsa faktatexter och skriva egen faktatext, att vara källkritiska och läsa flera olika texter, allt utifrån vattentemat. De fick läsa olika texter om livet i havet, plocka ut nyckelord och träna på att återberätta. Som avslutning och repetition användes efter tips av bibliotekspedagog Susanne "Mötas på mitten" för att få en överblick över vad eleverna lärt sig. ("Mötas på mitten" är en struktur för kooperativt lärande, läs mer t ex på Pedagog Malmös sida om det här.)

barn som skriver

informationspapper

barnteckning

På Källan arbetade eleverna i åk 6 med att skapa poesi kring temat vatten. Här kom några utgallrade böcker till god användning när de gjorde black-out-poetry om vatten. Dikterna kommer senare att ställas ut i skolbiblioteket.

black-out-poetry

black-out-poetry

black-out-poetry


Att hitta fakta i en spökhistoria

Publicerad: 2021-10-07 13:58

bokframsida

Den här boken, Från Döda fallet till Ales stenar : platser med (spök)historia av Lena Arro & Filippo Vanzo kom ut 2017, och finns förutom på biblioteken även på Polyglutt. Förlagstexten berättar att det är en slags kombinerad faktabok och spökhistoriesamling: "Den här boken berättar om platser i Sverige där det händer saker vi inte kan förklara. Vid Ales stenar i Skåne härskar fortfarande vikingakungen Ale. På Falks grav mitt i skogen i Västergötland ligger det alltid färska blommor. Vid Döda fallet i Jämtland finns Vildhussen som var den som stoppade vattenflödet så att fallet numera är helt uttorkat. Till varje kapitel hör en spökhistoria som kanske eller kanske inte är sann."

Den här boken använde bibliotekspedagog Malin som utgångspunkt för en lektion i informationssökning och att skriva egen faktatext, med åk 4 i Svarte skola.

Först presenterade Malin boken och dess upplägg. Därefter läste hon spökhistorien "Död man i gruva" högt. Alla barnen fick sedan faktatexten som tillhör spökhistorien. Alla läste, tog ut stödord och sammanfattade gemensamt, och hade sedan lärt sig både att hitta och skriva fakta samt om Gruvfrun i Falu koppargruva.


Åk 1 söker fakta och gör egna faktaböcker

Publicerad: 2021-09-30 15:05

Hur lär man sig vad en faktabok är? Jo, genom att författa en egen! Åk 1 i Hedeskoga arbetar med fåglar och i tre lektioner har de tillsammans med bibliotekspedagog Turid gjort en egen faktabok oom fåglar. Åk 1 på Källan gör samma sak, fast de arbetar med djur och skriver faktabok om haren.

Första lektionen handlar om informationssökning och att "rita fakta" - tillsammans läser vi om fågeln eller haren och ritar med bilder in våra fakta i en fyrfältare.
Andra lektioner hittar barnen mer fakta om sina djur och skriver egna meningar, tillsammans eller på egen hand.
Tredje lektionen klistras meningarna till bilderna och boken sammanställs.

Eftersom det är många elever i åk 1 som ännu inte kan läsa är det bra att utgå från bilderna i enkla faktaböcker, att prata om vilken slags fakta vi kan hitta i bilderna och vad som hittas i texten.
När vi tillsammans arbetar med att söka information i både bild och text blir även språkutveckling en del av arbetet eftersom vi stöter på många ord och begrepp barnen tidigare inte känner till. Vid en tidigare lektion med åk 1 sökte vi fakta om "hästen" i bild och text, och då fick vi samtidigt prata om "hästord" - vad är hovar? var sitter mulen? vad är en box?

(bilder finns. Susanne skriver att hon läst om sexfältare i Barbro Westlunds bok, kolla upp ursprung!)

teckning

fågelbok

whiteboard

teckning

barn med laptop

barnteckningar

barnteckningar

 

 


Skrivsug i F-klass

Publicerad: 2020-05-26 10:44
Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-3, Hedeskoga skola F-2, Köpingebro skola F-3)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan 4-6, Sövestads skola F-6, Edvinshusskolan 4-6, Källan 4-6)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola 4-6, Edvinshemsskolan F-3, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se)
(Västerportskolan F-9)

Marie Thelin
bibliotekspedagog
marie.thelin@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram