RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Fakta och källor med åk 2 i Sövestad

Publicerad: 2020-11-18 10:35

I vår verksamhetsplan står att vi strävar efter att elever som slutar åk 3 inom informationssökning och källkritik har arbetat med begreppet "källa" och olika källor, att veta skillnaden mellan faktaböcker och skönlitteratur, att hitta information i berättande och beskrivande texter och en rad andra punkter - läs gärna mer här!

Hur kan man arbeta med detta i lågstadiet? Så här gjorde bibliotekspedagog Susanne med åk 2 i Sövestad:

Lektionen om källkritik och informationssökning bestod av mycket prat och lek, och var knuten till ett tema som skulle startas upp veckan därpå då de skulle skriva en faktatext.
Susanne hade tagit med både olika faktaböcker och skönlitteratur till klassrummet, och så resonerande man tillsammans vilka som var vilka och varför. Kan man gissa redan från bokens framsida om det handlar om skönlitteratur eller en faktabok? Hur fungerar en faktabok, hur hittar jag fakta i den och hur använder jag den? 

Begreppet källa introducerades - vad är en källa? Det här är ju en källa, eller hur?

vattenkälla

(bild hämtad från Pixabay)

Eller vilka källor avses? Susanne hade tagit med både bilder på olika källor, och fysiska saker som placerades ut på klassrumsgolvet, och sedan resonerades om primära, sekundära, skriftliga, muntliga och materiella källor med hjälp av lek, gissningar och prat.

Vi använder oss mycket av de sex "Källspanarna" (Vem, Vad, Jämför, När, Hur och Varför) när vi pratar källkritik med både lågstadiet och mellanstadiet, och hämtar lektionsupplägg och material i Källkritik med källspanarna av Liselott Drejstam + Emma Lund.

 

källspanarna

 

 


Faktatexter om Bäckahästen och andra myter och sagor

Publicerad: 2020-05-28 10:44

Åk 4 på Blekeskolan har arbetat med medeltiden. Tillsammans med bibliotekspedagog Susanne utforskades frågeställningen "vad trodde man på då?" och då kom de in på olika sagor och myter. Vilken lycka att få plocka fram till exempel en underbar sagobok med John Bauer-illustrationer!

john bauers sagovärld

Och eftersom vi är i Ystad så måste ju så klart Bäckahästen få vara med. Bäckahästen står ju och kråmar sig farligt på torget i Ystad, och alla barn har nog gått förbi den - men nu fick de alltså undersöka den närmare och ta reda på mer om myten om Bäckahästen och Näcken.

Bäckahästen, Ystad

Utifrån sin faktatext om Bäckahästen fick eleverna nu göra egna presentationer i Google Presentation, samt göra egna stödord för att kunna återberätta sin text.

bäckahästen text

bäckahästen text

 


Skrivsug i F-klass

Publicerad: 2020-05-26 10:44

Skolbiblioteksenheten samarbetar också med F-klasserna ute på skolorna. Verksamheten med dem planeras tillsammans med lärare, och anpassas till barnens nivå. Det kan handla om digital kompetens med informationssökning och källkritik på lättaste nudda-nivån, men allra mest jobbar vi med läs- och språkutveckling. Gärna kopplat till fadderverksamhet, så till exempel att barn i åk 3 (biblioteksrådet till exempel) kan läsa för F-klassbarnen, eller ge dem boktips. Men det kan också vara bokprat kring bilderböcker, högläsning och mycket annat. I F-klassen på Backa handlade det om att leka med skrivande: Bibliotekspedagog Turid höll skrivlektion för de i F-klass som var sugna på att prova, och hon använde sig av materialet i "Vår skrivlåda" från lararnellybonner.se.

Vår skrivlåda

vår skrivlåda

vår skrivlåda

Och är man bara det minsta intresserad av språkutveckling och skrivande och barn så bara måste man ta många bilder av barnens alster här... ljudenlig stavning med stora, med möda framplitande versaler måste ju bara älskas. 

 "FROKT" till exempel. "Over-gons-stele" och  "SKRIVAÄSVDT". För det är det ju, tills man fått öva och lära sig.

vår skrivlåda

vår skrivlåda

vår skrivlåda

vår skrivlåda
Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-3, Hedeskoga skola F-2, Köpingebro skola F-3)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan 4-6, Sövestads skola F-6, Edvinshusskolan 4-6, Källan 4-6)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola 4-6, Edvinshemsskolan F-3, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se)
(Västerportskolan F-9)

Marie Thelin
bibliotekspedagog
marie.thelin@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram