RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Skolbibliotek och fritids - Löderup och Svarte

Publicerad: 2020-11-23 12:23

Skolbiblioteket samarbetar också med fritids - här är några bilder från när bibliotekspedagog Malin varit på skolorna i Löderup och Svarte före och under läslovet, och vad hon och barnen hittat på tillsammans. 

Både i Löderup och Svarte inleddes aktiviteten av att Malin läste högt för de barn som valt att komma: i Löderup ur boken Flickan på vinden (Laura Djupvik & Camilla Kuhn), och i Svarte (det var under läslovsveckan, så mycket spök- och läskighetstema inför halloween...) blev det olika spökhistorier ur spökhistoriesamlingar.

Därefter blev det i Löderup pyssel - barnen fick göra spökiga bokmärken. I Svarte fick de välja vad de ville fortsätta med: göra bokmärken, skriva en egen spöksaga eller läsa böcker på egen hand.

bokomslag

pysslande barn

affisch läslov

pysslande gosse

läsande pojke


Skräckberättelser med åk 1 i Hedeskoga

Publicerad: 2020-11-19 13:57

Åk 1 på Hedeskoga skola har haft ett tema om spökhistorier, och bibliotekspedagog Turid hade en lektion där hon kopplade ihop klassisk saga med spökhistorier och övningar på berättelsestruktur:

Först får klassen H.C. Andersens saga Prinsessan på ärten berättad för sig, och sedan läser alla tillsammans Prinsessan och den giftiga ärtan av Wiley Blevins. Prinsessan och den giftiga ärtan ingår i serien Lilla Skräckbiblioteket från Hegas, där klassiska sagor har skrivits om till skräckberättelser för lågstadiet.

Efter gemensamma läsningen diskuteras likheter och skillnader mellan H.C. Andersens Prinsessan på ärten och Blevins giftigare skräckvariant Prinsessan och den giftiga ärtan - vilka inslag gör att den senare är läskig? Därefter får barnen med hjälp av kortleken Skruvade sagor (Hegas) öva på berättelsers struktur och begreppen person, plats, problem och slut. Övningarna, kortleken och böckerna gav engagerade och härliga diskussioner mellan eleverna vid borden.

lilla skräckbiblioteket

berättelsetruktur


Åk 5 läser Hitta Tjina! tillsammans

Publicerad: 2020-11-13 11:58

Nu är åk 5 på Backaskolan igång med ett gemensamt läsprojekt. Bibliotekspedagog Turid har valt ut boken Hitta Tjina! av Moni Nilsson och arbetat fram material och upplägg samt startat upp läsprojektet. Nu arbetar klassen vidare tillsammans med sina lärare, läser boken och har boksamtal varje fredag.

hitta tjina

(Hitta Tjina! finns också på Polyglutt - så bra att vi nu har avtal för att använda det även på mellanstadiet!)

Till materialet använder vi Maria Björsells Läscoacher. De fungerar som de välkända läsningarna. Här är några bilder på materialet med läscoacherna och elevernas uppdrag.

instruktioner

läscoacher

instruktioner

Boksamtalen varje fredag utgår från EPA där E innebär egen reflektion i läsloggar. P (par) är smågrupper som lärarna har satt ihop och A (alla) innebär ca. 15 elever med lärare.

instruktioner bokcirkel

 


Roliga böcker till galen-dag i Svarte

Publicerad: 2020-05-25 11:23

Kategorier: boktips, högläsning, Hcf, Hcg


Boksamtal utifrån egna bilder

Publicerad: 2020-05-07 11:22Boklista om världskrigen

Publicerad: 2020-05-04 12:22
Kö på stenåldern

Publicerad: 2020-04-01 11:28Bästa fågelboken för barn!

Publicerad: 2020-03-25 14:27

Kategorier: boktips, fåglarMyter och källkritik

Publicerad: 2020-03-16 15:10


Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan, Östra skolan, Hedeskoga skola, Köpingebro skola)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan, Sövestads skola, Edvinshusskolan, Blekeskolan)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola, Edvinshemsskolan, Svarte skola, Löderups skola)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram