RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Dikter med åk 3 på Källan

Publicerad: 2021-05-24 10:51

Turid och åk 3 på Källan har under två lektioner arbetat med dikter:

Allra först en allmän presentation - vad är en dikt? Hur kan de se ut? Tillsammans läser Turid och barnen ur Halsen rapar, hjärtat slår : rim för 0-100 år (Emma & Lisen Adbåge), som finns på Polyglutt. Dessa dikter har mer humor och roliga illustrationer. Därefter läser Turid högt ur Min syster är ett spöke (Lena Sjöberg) och eleverna får fundera på vad dikterna handlar om. Vi pratar också om hur man kan illustrera en dikt, och tittar på hur Lena Sjöberg valt att illustrera sina dikter.

Vi läser dikten Oro noga tillsammans, och pratar om känslan oro. Sist denna lektion skulle eleverna själva illustrera dikten Oro genom egen tolkning. Det blev både bilder tagna direkt ur texten, och bilder som visade vad just den eleven oroade sig för, t ex karategradering eller gympatävling. (bilder finns nedan)

Lektion 2 fick eleverna själva välja en dikt, och denna dikt skulle de skriva av och illustrera efter egen tolkning. De valde ur Halsen rapar, hjärtat slår..., Min syster är ett spöke samt Barnens versbok. Från olika håll i klassrummet hördes ett sorl av diktläsande barn... underbart! Resultatet blev en stor blandning av dikter, allt från Nils Ferlin till fingerramsor. Kolla in bilderna nedan!

dikt

bokframsida

dikt

bokframsida

två läsande barn

teckning

teckning dikt

teckning dikt

teckning dikt

diktbok


Mellanstadieelever och kärleksdikter?

Publicerad: 2021-02-09 14:56

Det är alla-hjärtans-dag-veckan, och det brukar innebära lite olika kärleksteman i skolor och på skolbibliotek. Läraren till åk 5 på Backaskolan bad bibliotekspedagog Turid om hjälp att komma på något nytt sätt att arbeta med kärlekstemat som inte direkt var att läsa kärleksböcker. Turid föreslog att de skulle arbeta kring dikter i stället. Hon valde ut fem korta dikter som på något sätt handlade om kärlek - en att läsa och arbeta med varje dag. Eleverna får en dikt i taget via classroom dagen före, tillsammans med frågor utifrån två olika områden ("Diktens form" som handlar om hur dikten är uppbyggd, språk och ord, samt "Dikten och jag" som mer handlar om hur den får läsaren att känna sig, om det egna tyckandet).

De fem dikterna hämtades från två alldeles fantastiska böcker: Min längtan kvar av Mårten Melin, och Min syster är ett spöke av Lena Sjöberg. Kolla in dem om du inte redan gjort det!

Och de utvalda dikterna är alltså väldigt korta, när det gäller Melins till och med bara 5-6 rader eftersom han mästerligt kan säga så mycket med så få ord:

säg inget
kom inte närmare

jag vill ha
min längtan kvar

 

två bokframsidor

Kategorier: kärlek, boktips, dikter

Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-3, Hedeskoga skola F-2, Köpingebro skola F-3)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan 4-6, Sövestads skola F-6, Edvinshusskolan 4-6, Källan 4-6)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola 4-6, Edvinshemsskolan F-3, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se)
(Västerportskolan F-9)

Marie Thelin
bibliotekspedagog
marie.thelin@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram