RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Att arbeta med poesi i åk 5 och åk 6

Publicerad: 2022-03-29 14:18

Åk 6 i Svarte och åk 5 i Köpingebro har arbetat med poesi tillsammans med bibliotekspedagog Malin.

I Svarte skulle åk 6 påbörja ett tema med poesi, och klassens lärare bad Malin hålla en inledande lektion. Malins presenterade både klassisk dikt men också olika låttexter (av Laleh och Timbuktu). Avsikten var att få eleverna att inse att poesi finns i olika sammanhang. 
Hur man läser en dikt kan påverka känslan av vad den förmedlar - Malin läste samma dikt två gånger, först med sorgsen röst, och sedan med ilsken röst.
Eleverna fick slutligen en uppgift där de skulle välja en dikt ur boken Halsen rapar hjärtat slår (Adbåge), eller ur någon annan av böckerna Malin tagit med. De skulle läsa dikten högt för varandra med olika betoningar, fundera på vilka känslor dikten väckte, och slutligen motivera varför de valt just den dikten. En elev hade valt dikten Dumma dej och motiverade att han kände så just nu eftersom en annan elev varit taskig mot honom på rasten.

poesi1

poesi3

poesi2

I Köpingebro har åk 5 haft kärlekstema, och därför fick förstås Malins två lektioner om poesi ingå i det temat. Första lektionen var en presentation om vad poesi är och var vi kan möta den, likt upplägget med åk 6 i Svarte. Klassen läste dikter tillsammans och tittade på många exempel. Sedan fick de i uppgift att parvis att läsa Mårten Melins Min längtan kvar och välja ut en dikt. Denna läste de sedan upp för klassen.

Andra lektionen skapade eleverna cut-out poetry. Malin hade kopierat upp texter som de kunde välja ur för att sedan klippa ut minst tio ord och sätta ihop till en dikt om kärlek.

poesi6

poesi5

poesi4

Kategorier: poesi, dikter

Att arbeta med poesi i åk 1 och åk 2

Publicerad: 2022-03-28 11:00

Förra terminen fick alla F-klasser i Sverige boken En bro av poesi, en antologi utgiven av En bok för alla/Svenska akademien. Vi har använt oss mycket av denna bok för att läsa dikter och prata om poesi även i åk 1 och 2:

Med åk 1 på Hedeskoga skola och åk 2 på Backaskolan utgick bibliotekspedagog Turid i samtalen från dikten Snögubben tögubben (av Hanna Lundström). Lotta Geffenblads illustrationer gav först samtal om vad barnen trodde dikten skulle handla om, om känslor, om ljud som "ploppande", om längtan och saknad. Sedan övade barnen tillsammans på att läsa dikten högt, samt tittade på den filmatisering av dikten som finns på URplay. (här hittar du den, tillsammans med de andra gestaltade dikterna ur En bro av poesi)

Bibliotekspedagog Susanne tränade tillsammans med åk 2 i Sövestad på att läsa dikter ur En bro av poesi. Först läste de för att hitta stämningen, sedan tränade på att välja röststyrka, vilka ord de skulle betona när de läste, vem som läste vad. 
Tillsammas läste alla dikten Världens gång (Fröding) i körläsning.

Svenska Akademiens hemsida finns en handledning att hämta som pdf, för olika sätt att arbeta med En bro av poesi.

en-bro-av-poesi

bropoesi1

bropoesi2

bropoesi3

bropoesi4

bropoesi6

Kategorier: poesi, dikter, gruppläsning

Att arbeta med tema vatten

Publicerad: 2021-10-19 11:06

Elever på både Västerport och Källan har de gångna veckorna arbetat kring tema vatten. Hur har skolbiblioteket samarbetat med elever och lärare i detta? På flera sätt - med informationssökning, dikter och att ta fram material.

Det självklara är förstås att för temat plocka fram böcker som har med vatten att göra, både fakta och skönlitteratur, som bibliotekspedagog Susanne gjort på Källan. Sedan har biblioteksrådet hjälpt till med att sätta dessa böcker på en vagn, skyltad enligt temat:

bokvagn

Men utöver att hjälpa till med att ta fram material har skolbiblioteket varit en resurs i vattenarbetet på flera sätt: På Västerport arbetade skolbibliotekarie Paula tillsammans med åk 3 när de skulle söka information om vatten, att läsa faktatexter och skriva egen faktatext, att vara källkritiska och läsa flera olika texter, allt utifrån vattentemat. De fick läsa olika texter om livet i havet, plocka ut nyckelord och träna på att återberätta. Som avslutning och repetition användes efter tips av bibliotekspedagog Susanne "Mötas på mitten" för att få en överblick över vad eleverna lärt sig. ("Mötas på mitten" är en struktur för kooperativt lärande, läs mer t ex på Pedagog Malmös sida om det här.)

barn som skriver

informationspapper

barnteckning

På Källan arbetade eleverna i åk 6 med att skapa poesi kring temat vatten. Här kom några utgallrade böcker till god användning när de gjorde black-out-poetry om vatten. Dikterna kommer senare att ställas ut i skolbiblioteket.

black-out-poetry

black-out-poetry

black-out-poetryDikter med åk 3 på Källan

Publicerad: 2021-05-24 10:51


Mellanstadieelever och kärleksdikter?

Publicerad: 2021-02-09 14:56

Kategorier: kärlek, boktips, dikter

Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier