RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Det ska böjas i tid....

Publicerad: 2023-04-28 11:07

...det som källkritiskt ska bli. Att granska källor och ifrågasätta vem som är avsändaren är inget som dyker upp någon gång på gymnasiet i lektionerna. Redan i årskurs 1&2 pratar vi om internet, övar på "superfrågorna" och leker detektiver.

Hedeskoga

Årskurs 2 i Hedeskoga ska skriva faktatexter om djur och övar på att ta reda på trovärdig information genom att undersöka olika hemsidor kopplade till just djur. Det är något av ett detektivarbete att hitta svar på våra fem "superfrågor": vem, vad, hur, när och varför?

  • VEM har gjort sidan?
  • VAD vill de berätta?
  • NÄR är den gjord?
  • HUR ser den ut?
  • VARFÖR är den gjord?

stencil källkritikstencil källkritik 2

Sövestad

Årskurs 1 i Sövestad pratar också om internet. Vi använder oss av Internetstiftelsens material och Orka pluggahttps://urplay.se/program/207044-orka-plugga-vad-ar-internet

frågor om internet stencilfrågor om internet stencil

Vi avslutade med frågor och gruppdiskussioner, t.ex denna:
Hur gammal tycker ni att man ska vara för att använda internet? Varför tycker ni det?

Källan 

Även årskurs 2 på Källan jobbar med faktatexter. De läser och lär sig om urtiden. Ett lite annorlunda -och roligt!- sätt att ta sig an det är t.ex. att göra en "springdiktamen"!

Först lästes och diskuterades boken Minifakta om dinosaurier (Dömstedt 2019).

boken på polyglutt

Därefter utmanades eleverna med en springdiktamen med meningar från texten i boken. 

Om du vill läsa mer om "springdiktamen" hittar du hur man kan göra här: Springdiktamen instruktion

barn skriver på tavlaBarn tittar på lektionstavla

 

 


Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier