RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Geografi+Svenska=SANT

Publicerad: 2022-11-15 09:41

Skolbiblioteket kan vara en brygga när man jobbar ämnesöverskridande. Inte bara i svenskan och engelskan kan den skönlitterära läsningen fungera som ett sätt för eleverna att reflektera över och fördjupa förståelse och ämneskunskaper.

I årskurs 4 på Backaskolan har man plockat upp klassikern Nils Holgersson i ett ämnesöverskridande samarbete mellan svenskan och geografin.

Bibliotekspedagogen Turid har gjort ett arbetsblad till Hegas lättlästa version med fokus på lässtrategier och geografikunskap som eleverna arbetar kring. Bilder är hämtade från boken och valda för att stötta eleverna i sin läsförståelse. De använder sig av Polylino när eleverna ska läser en och en men varvar sen med högläsning och diskussioner. 

arbetsblad nils holgerssonnils holgersson text om klassikerholgersson i klassrummet


Kontakta oss:

Therése Gröhn
bibliotekarie/skolbibliotekssamordnare
0706-729735
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-3,
Hedeskoga skola F-2, Köpingebro skola F-3)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan 4-6, Sövestads skola F-6, Edvinshusskolan 4-6, Källan 4-6)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola 4-6, Edvinshemsskolan F-3, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier