RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Källkritik för åk 3 kopplat till tema Kroppen

Publicerad: 2020-12-01 14:04

Åk 3 på Edvinshemsskolan har fortsatt att arbeta med tema Kroppen. Bibliotekspedagog Malin kopplade en övning i källkritik till ämnet. Uppgiften gick ut på att eleverna skulle söka information i fyra olika källor och sedan jämföra svaren. Får de samma svar i alla källor?

Ett frågepapper för varje källa, och källorna var nejunior.se, en film om kroppen på urplay.se, boken Slående fakta om hjärtat av Lena Sjöberg samt en faktabok om hjärtat på Polyglutt: Kroppen av Serge Montagnat.

källkritiksövning

övningspapper

källkritiksövning

källkritiksövning

källkritiksövning


Åk 4 pratar om nyheter och begrepp inom massmedia

Publicerad: 2020-11-26 12:14

Bilden nedan är en lätt begagnad löpsedel...

löpsedel

”Lätt begagnad" eftersom den faktiskt är plockad från pappersåtervinningen på Coop. Jo, åk 4 på Edvinshusskolan arbetar med massmedia, och bibliotekspedagog Susanne blev ombedd att prata om källkritik och framför allt vad det är som gör att något blir en nyhet. Det var därför hon gick till Coop och frågade om hon fick ta några gamla löpsedlar att ta med till lektionen. Vilket hon alltså fick :)

Vad är då en löpsedel till att börja med? Vad är en nyhet, vad är en rubrik, vad betyder prenumerera? Med EPA repeterades dessa och andra begrepp inom massmedia. 

Och som inledning till diskussionen om vad som gör att något är en nyhet visade Susanne en kort film på UR play, "Vad blir en nyhet?". Här hittar du den, och kolla gärna längre ner på sidan. "Vad blir en nyhet?" är nämligen en av nitton korta filmer (2-5 min) i serien "Orka plugga - Källkritik" och här finns mycket intressant att visa i klassrummet.


Nätvett med åk 5 på Edvinshusskolan

Publicerad: 2020-11-16 11:13

Lärarna i åk 5 på Edvinshusskolan bad bibliotekspedagog Susanne att hålla en lektion i nätvett för åk 5, och då särskilt nätvett i samband med att lägga ut och kommentera bilder på nätet.

Så utifrån en diskussion om bilders effekt kom barnen in på nätvett. Vilka bilder får man lägga ut, har man frågat om lov (här pratar vi om egentagna bilder och inte bilder hämtade från nätet eller creative commons - även om du har tagit en bild själv måste den bilden föreställer ha gett lov till att den delas), och lägg ut bilder du kan stå för. Därefter gick diskussionen över till kommentering av bilder och  hur viktigt det är med vårdat språk och en trevlig ton. Kraven på språk på nätet är större eftersom man ju där inte har ögonkontakt eller kroppsspråk som förstärker det man säger. Och det kan vara svårt att rätta till ett missförstånd eller misstag! 

Alla barn fick varsin post-it-lapp att skriva varsin viktig sak att tänka på när man är på nätet, och det blev många lappar att sätta samman i ett nätvettscollage:

postit-lappar

postit-lappar


Åk 5 och medievanor

Publicerad: 2020-10-06 11:18


Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan, Östra skolan, Hedeskoga skola, Köpingebro skola)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan, Sövestads skola, Edvinshusskolan, Blekeskolan)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola, Edvinshemsskolan, Svarte skola, Löderups skola)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram