Faktaläsande/skrivande om blåsippor

Publicerad: 2020-04-23 15:53

Åk 2 på Östra skolan har arbetat med vårblommor, och bibliotekspedagog Turid har tillsammans med klasslärare kopplat deras arbete till informationssökning, läsa och skriva faktatext och digital kompetens - att skapa en presentation:

Första lektionen hölls i helklass:

1. Blåsippor- vad vet vi?
2. Faktatext om blåsippor lästes gemensamt, och nyckelorden berördes särskilt.
3. Därefter släcktes texten ned och bara nyckelorden fanns kvar. Eleverna diskuterar parvis nyckelorden på lappar, och formulerar egna meningar med orden.
4. Eleverna ritade en bild på en blåsippa.

faktatext blåsippor

nyckelord blåsippor

Andra lektionen hölls i halvklass:
1. Först en gemensam genomgång av hur man skapar en presentation med hjälp av "Google Presentation".
2. Därefter fotograferade eleverna den ritade blomman från förra lektionen, och lade in i presentationen - övning i bildhantering
3. Och så skrev de en egen faktatext om blåsippan med stöd av nyckelorden de arbetade med förra lektionen.

google presentation

google presentation

google presentation

Kategorier: digital kompetens, skriva faktatext, läsa faktatext, informationssökning, bilder

Kommentarer

Kategorier