RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Valleby även i Svarte

Publicerad: 2020-02-06 14:05

Jag skrev nyligen om hur det äntligen varit dags att sätta igång med skolbiblioteksverksamheten på nya skolor, och förra veckan var Malin sin första vecka på Svarte skola.

Förutom att även här vara ute i klasserna och presentera sig själv, berätta vad en bibliotekspedagog är och gör, och ge boktips, så inspirerades Malin av LasseMaja-bonanzan i Sövestad och lät Valleby komma även till Svarte. I ett samarbete med fritids hade barnen tema LasseMaja: först läste Malin högt ur LasseMajas deckarhandbok. Sedan ritade barnen egna kartor över Valleby, och löste mysterier.

lassemaja

lassemaja

bokskyltning

bokskyltar


Uppstart på skolorna i Köpingebro, Löderup och Svarte

Publicerad: 2020-01-28 10:24

Vårterminens start innebar för oss i skolbiblioteksenheten att vi har utökat vår skara med en ny bibliotekspedagog - välkommen Malin! Och därmed också att vi kunde börja arbeta på skolorna i Köpingebro, Löderup och Svarte.

De första veckorna har inneburit mängder av möten och planering. Turid och Malin (som tillsammans är på Köpingebro), och Malin (som är på Löderup och Svarte skolor) har träffat skolans personal för att starta upp samarbeten, planera lektioner och prata skolbiblioteksrutiner i kommande skolvardag. Men framför allt har det handlat om att komma ut i klasserna och presentera sig, och berätta om vad en bibliotekspedagog gör - så klart blandat med boktips och bok/språk-relaterade lekar.

Turid och Malin

turid och malin

skyltar


Utvärdering av höstterminen

Publicerad: 2020-01-27 11:00

Vår skolbiblioteksenhet är fortfarande ny, och utvecklingen av skolbiblioteksverksamheten i kommunen är inte klar. Samtidigt som skolornas personal och elever lär sig använda oss som den viktiga pedagogiska resurs vi är och vill vara, så provar vi oss fram vilka arbetssätt och samarbetsformer som funkar bäst. De lektionsupplägg, teman och idéer som blir bra på en skola tar vi förstås med oss till de andra skolorna och erbjuder där också. 

Som en väldigt viktig del i vår utveckling behöver vi utvärdera vår första temin, för att se om vi redan har gjort skillnad på de skolor vi arbetat mot och också för att se vad vi kan göra mer och bättre. Därför har vi nu skickat ut två enkäter - en till alla undervisande lärare på de skolor vi varit på under hösten, och en till eleverna på dessa skolor.

Länken till lärar-enkäten i Google Formulär har mailats ut, och vi har på bara några dagar fått in svar från en tredjedel av lärarna men vill så klart ha ännu fler. 

Här finns Utvärdering skolbibliotek - lärare

Länken till enkäten för elever har vi skickat till lärare för vidare befordran till eleverna och hoppas på hjälp att få in svar från så många elever som möjligt.

Här finns Utvärdering skolbibliotek - elev

Svaren är anonyma - vi ser bara en sammanställning av resultaten.

 


Och vi är igång!

Publicerad: 2019-09-11 16:55


Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan, Östra skolan, Hedeskoga skola, Köpingebro skola)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan, Sövestads skola, Edvinshusskolan, Blekeskolan)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola, Edvinshemsskolan, Svarte skola, Löderups skola)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram