RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Läsa faktatexter om nordisk mytologi

Publicerad: 2020-06-23 14:25

Bibliotekspedagog Malin har låtit åk 4 på Svarte skola träna sig i att läsa och hämta information i en faktatext, utifrån olika böcker om nordisk mytologi.

Upplägget var att barnen först tillsammans med Malin gemensamt läste en text (från boken Myternas Atlas av de Moraes) där de tränade sig i att känna igen och stryka under nyckelord:

faktatext nordiska myter

Därefter arbetade eleverna i par med egna texter om nordisk mytologi. De läste tillsammans och strök under viktiga ord som de sedan skrev ner på annat papper. Sedan övade de på att återberätta texten med hjälp av orden de skrivit upp, innan de fick återberätta för ett annat elevpar (som läst en annan text).

elever och faktatext

Hälften av eleverna fick läsa om Tors bröllop (också från Myternas atlas)...

faktatext om myter

... medan den andra hälften läste om Ymer och Yggdrasil från Barnens bok om myter och hjältesagor (Randall):

 faktatext om myter

I Myternas Atlas finns även en karta över den nordiska mytvärlden, som fascinerade eleverna:

instruktioner tavlan

 

 


Myter och källkritik

Publicerad: 2020-03-16 15:10

Det kan vara riktigt roligt med lektioner i källkritik. Som här, när bibliotekspedagog Malin pratar om första- och andrahandskällor med åk 4 på Löderupskolan: de fick börja med att göra viskleken. Och där tar det ju inte många viskningar mellan de olika andra- tredje och fjärdehandskällorna/öronen innan det ursprungliga budskapet har förvrängts till något fullständigt oförståeligt. Många skratt där!

malin i Löderup

Sedan var det dags att prata om moderna myter utifrån boken Roliga fakta om moderna myter av Paul Mason: Kan man koka ägg med hjälp av mobilen? Kan en insekt krypa in i örat och börja äta på ens hjärna? Kan man verkligen sugas fast i toastolen på ett flygplan? Hur tar man reda på vad som är sant eller falskt i moderna myter? Vilka källor ska man välja?

roliga fakta om moderna myter

Det finns fler liknande böcker:

böcker om myter

 


Uppstart rymden

Publicerad: 2020-02-03 15:18

När tvåorna på Östra skolan skulle starta upp temat Rymden arbetade bibliotekspedagog Turid och klasslärare Chatarina tillsammans i klassrummet:

Allra först ett bokprat om skönlitteratur som på något sätt handlar om rymden, planeter, rymdfärder som passar för åk 2.

Nästa lektion var det dags att resa i tiden, och vara med vid en lägereld i Nordamerika för tusentals år sedan:

Lägereld

... och under stjärnorna...

stjärnhimmel

Här fick vi höra skapelsemyten "En handfull stenar" ur Rymdstenen av Karl-Erik Perhans:

Karl-Erik Perhans

Var det så Vintergatan kom till? Vad är Vintergatan? Vad är stjärnor? Hur gamla är de och hur kom de till? Hur många planeter finns det? Är det planeter eller stjärnor vi ser på natthimlen?

elever


Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan, Östra skolan, Hedeskoga skola, Köpingebro skola)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan, Sövestads skola, Edvinshusskolan, Blekeskolan)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola, Edvinshemsskolan, Svarte skola, Löderups skola)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram