RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Skillnad fakta och åsikt - kopplat till stormaktstiden

Publicerad: 2021-01-26 14:24

Informationssökning handlar inte bara om att hitta och värdera information från olika källor - nej, sedan måste man öva sig i hur man använder informationen. Hur läser man en faktatext? Hur skiljer man fakta och åsikt? Hur återger man informationen så det tydligt framgår vad som är fakta och vad som är ens egen åsikt?

Det här övade åk 6 på Backaskolan i samband med att de i SO läste om stormaktstiden och historiska personer, och utifrån begreppen objektiv och subjektiv. Vad är fakta om dessa historiska personer, och vad är tolkningar eller åsikter?

Eleverna hade hittat en mängd information om drottning Kristina - och nu utmanade bibliotekspedagog Susanne dem med att fråga om subjektiv. Efter en stunds tystnad dristade sig en elev till att säga "hon var dålig". Ja, det är ju subjektiv information, men varför? "Jo, hennes pappa var ju med och slogs i det där långa kriget, och på protestanternas sida - och så går hon och blir katolik? Inte OK." 

En annan elev kom då på att "nej, hon var ju bra!" eftersom "det inte var några krig under hennes regeringstid". 

Informationssökning, informationsinhämtning och utvärdering, och sedan skilja på fakta och åsikt och formulera ett eget tyckande, byggt på den inhämtade objektiva faktan. Bra där!

drottning kristina

Drottning Kristina av David Beck (Wikimedia Commons)


Uppstart tema forntiden

Publicerad: 2020-09-22 10:42

I mitten på september startade åk 3 på Backaskolan upp ett nytt tema om forntiden med att gå runt till olika stationer under en temadag som var ett samarbete mellan skolbibliotek och slöjd.

Några stationer var mer praktiska, leddes av slöjdlärare och bildlärare, och där tillverkades hällristningar, olika typer av leksaker, halsband och armband.

En station handlade om källkritik, och den leddes av bibliotekspedagog Turid:

Vilka källor används för att veta något om livet på stenåldern? 
Vad gör en arkeolog?
Hur kan man lära sig om stenåldern utifrån ett lerkrus, en kam eller en dolk?

Bilder och arbetsmaterial hämtades från Liber Espresso (espresso.liber.se)

klassrumsbild

bildcollage temadag

(bild hämtad från Backaskolans facebooksida)


Läsa faktatexter om nordisk mytologi

Publicerad: 2020-06-23 14:25

Bibliotekspedagog Malin har låtit åk 4 på Svarte skola träna sig i att läsa och hämta information i en faktatext, utifrån olika böcker om nordisk mytologi.

Upplägget var att barnen först tillsammans med Malin gemensamt läste en text (från boken Myternas Atlas av de Moraes) där de tränade sig i att känna igen och stryka under nyckelord:

faktatext nordiska myter

Därefter arbetade eleverna i par med egna texter om nordisk mytologi. De läste tillsammans och strök under viktiga ord som de sedan skrev ner på annat papper. Sedan övade de på att återberätta texten med hjälp av orden de skrivit upp, innan de fick återberätta för ett annat elevpar (som läst en annan text).

elever och faktatext

Hälften av eleverna fick läsa om Tors bröllop (också från Myternas atlas)...

faktatext om myter

... medan den andra hälften läste om Ymer och Yggdrasil från Barnens bok om myter och hjältesagor (Randall):

 faktatext om myter

I Myternas Atlas finns även en karta över den nordiska mytvärlden, som fascinerade eleverna:

instruktioner tavlan

 

 Boklista om världskrigen

Publicerad: 2020-05-04 12:22
Kö på stenåldern

Publicerad: 2020-04-01 11:28

En forntidsresa

Publicerad: 2020-01-16 12:09


Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier