Mammutar i VÖL-schema

Publicerad: 2020-03-12 12:48

Det är väldigt bra när vi kan koppla undervisning i informationssökning och källkritik till aktuella teman och områden eleverna läser. Här är ett lysande exempel:

VÖL-schema mammutar

Åk 3 i Sövestad läser forntid-istid-stenålder, och bibliotekspedagog Susanne kan koppla ett pass om informationssökning till tema istiden, och där att ha fokus på mammutar. Med hjälp av källspanaren Vem? samt VÖL-schema övar eleverna grundläggande informationssökningsstrategier.

VÖL-schema

VÖL står för Vet, Önskar veta, Lärt mig och barnen fyller i medan de söker information i sina källor. När deras VÖL-scheman är kompletta görs en gemensam Mentimeter.

mentimeter mammutar

Iakttagelse från eleverna: "Vad gör vi när det inte står samma i källorna?"

Kategorier: lektionsmaterial, informationssökning, källkritik, historia

Kommentarer

Kategorier