RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Läsprojekt åk 3 Backa del 1: Bokval

Publicerad: 2021-06-01 12:29

De senaste fem veckorna har åk 3 på Backaskolan haft ett läsprojekt tillsammans med sina lärare Jeannette och Katarina och bibliotekspedagog Turid. Detta läsprojekt har innehållit så många bra aktiviteter att jag kommer att skriva om det i tre inlägg: om själva läsprojektet och bokvalet, om en walk-and-talk-aktivitet som hölls i projektet samt om bokcaféet som avslutade det hela.

Först alltså om läsprojektets upplägg:

Grunden för det här läsprojektet var att barnen själva skulle välja sina böcker, att läsningen alltså inte skulle utgå från gruppläsningsböcker. Vid uppföljande boksamtal skulle gemensamma frågor besvaras men alltså utifrån olika böcker och läsningar.

Allra först fick barnen fylla i en enkät om sin läsning. De skrev vilken favoritbok de läst, önskebok de ville läsa, vilka aktiviteter som kunde få dem att läsa mer (som bokprat eller läsning för yngre elever, bokprat för sig själva eller annat). Med hjälp av den här enkäten valde Turid tillsammans med lärarna ut lämpliga böcker till varje elev.

Läsningen pågår sedan både i skolan och hemma som läsläxa - varje dag måndag-torsdag under läsprojektets gång läser barnen 20  minuter hemma tillsammans med vuxen. (barnens kommentarer här när de fick veta vilken bok var och en fått och hur läsningen skulle gå till: ”Får man läsa mer?” ”Ska vi inte läsa på helgen?” Självklart!!! Läs, läs, läs!)

Barnen får varje vecka frågor att diskutera hemma och svarar sedan i sin loggbok till fredagen då det är gemensam diskussion. Turid är också med här så klasserna kan delas in i tre grupper vardera (ca 10 elever per grupp) för boksamtal. Vid boksamtalet turas eleverna om att vara "i rampljuset" och prata om sina egna böcker, berättar vad de kommit fram till utifrån frågorna de fått. Vid samtalsborden finns även nya frågor att dra som kort för att få samtalet vidare. Vi använder även appen "Boksamtal" som eleverna har i sina Ipads (via Self Service).

Fredagsdiskussionerna är också tänkta att ge klasskompisarna tips och inspiration att välja nästa bok uitfrån det gemensamma lilla bokbeståndet som läsprojektet har i klassrummet. Första lästa boken är vald till varje elev - men när denna sedan är läst kan den gå över till en klasskompis som blivit sugen på den vid fredagsdiskussionerna. Det här bokpratandet för varandra är något som tas upp igen i det avslutande "bokcaféet" som jag skriver om i det tredje blogginlägget.

läslogg

läskort

läskort

läskort

bokhögar


Om biblioteksråd och om nya böcker

Publicerad: 2021-03-16 10:43

barns händer och böcker

Händerna ovan tillhör barnen i biblioteksrådet på Backa när de paxar de nya böckerna vid bokuppackningen. Det finns ett "lilla" och ett "stora" biblioteksråd på Backaskolan, och bägge hjälper aktivt till i biblioteket med att sätta ut böcker på hyllorna, göra särskilda temaskyltningar och vara med och arrangera särskilda teman och tävlingar. De kan också presentera nya böcker i sina klasser, och samla in inköpsförslag från klasskompisarna. Från Backaskolans biblioteksråd fick vi alldeles nyss en riktigt bra lista med böcker de ville ha till biblioteket - ofta kan elevernas inköpsförslag vara ganska diffusa i stil med "mer roliga böcker", men här var det boktitel- och bokserienamn ordentligt listade. 

Och paxandet? Jo, ett privilegium biblioteksrådets elever har är att de får välja först när det kommer nya böcker till skolan. Det vill de! De här händerna tillhör alltså Backaskolans elever, men fotot hade lika gärna kunnat tagits på Edvinshusskolan där vi jobbar med biblioteksvärdar som håller ordning i hyllorna och också får välja först, eller på Sövestad skola, eller på Källan, där vi också har biblioteksråd/biblioteksvärdar. Elevmedverkan är viktigt, och roligt. Eleverna måste känna att skolbiblioteket är deras bibliotek.

Och så måste jag bara skriva lite till om det här med att packa upp nya böcker. Susanne skrev som kommentar till bilden nedan: "Finns det något bättre? Doften av nya böcker? Känslan av att få sprida det på skolan? Och glädjen och responsen bland eleverna?"

Så är det ju. Att packa upp, registrera och märka, och sedan kunna skylta upp med och marknadsföra nya böcker är något av det roligaste man kan göra i skolbiblioteket. Det är lite pyssel (och det hjälper förresten biblioteksråden så gärna till med), en särskild lukt, och det bästa: elevernas frågor och ögon: "kom det någon ny bok med Hundmannen nu?" "fler Spöksystrarna?" "åh snälla säg att ni har köpt fler av trädkojanböckerna för jag har väntat eeeevigheter på del XXX". Suget efter böcker! Suget efter läsning! 

böcker på ett bord


Barnens egna boktipsfilmer

Publicerad: 2021-01-13 15:24

Bokprat är väldigt bra i det läsfrämjande arbetet på många sätt, och vi använder oss mycket av det i skolbiblioteksverksamheten. Ofta på det sättet att vi skolbibliotekarier och bibliotekspedagoger presenterar ett antal utvalda böcker genom att visa dem och berätta om dem. Men något som funkar ännu bättre är när barnen tipsar varandra om böcker de läst och gillat. Det är så klart jättekul att lyssna på deras konversationer när de går mellan bokhyllorna och visar varandra olika böcker - men om man vill "spara" det där åt andra? Ett sätt är att barnen skriver ner sina boktips i enkla mallar, kanske med en illustration, och så klistrar man upp dem på olikfärgade papper, laminerar och hänger upp i ett collage på en vägg eller bokhyllesida. Det blir fint, och barnen kollar gärna in vad som står på boktipsväggen. 

Men om man låter barnen själva göra bokpraten? Och filmar dem? 

Det lät bibliotekspedagog Turid barnen i Lilla Biblioteksrådet på Backaskolan prova några veckor före jul. Ännu så länge bara lite som test, men man kan ju tänka sig att länka till filmsnuttarna via QR-koder eller annat. Här blev det premiärvisning av boktipsfilmerna i barnens egna klasser:

klassrum filmvisningKontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-3, Hedeskoga skola F-2, Köpingebro skola F-3)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan 4-6, Sövestads skola F-6, Edvinshusskolan 4-6, Källan 4-6)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola 4-6, Edvinshemsskolan F-3, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se)
(Västerportskolan F-9)

Marie Thelin
bibliotekspedagog
marie.thelin@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram