RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Sövestads biblioteksråd har satt igång!

Publicerad: 2020-09-24 11:39

Jag skrev före sommarlovet om hur även Sövestads skola skulle starta ett biblioteksråd, och att eleverna fick söka medlemsskap i detta biblioteksråd med riktiga ansökningsbrev och allt? (och att det kom in så väldigt fina brev...)

Nu är det hösttermin, och nu har nya biblioteksrådet satt igång. Vad gör de då i biblioteket? 

Jo, det kan vara praktiska ting som att hjälpa bibliotekspedagog Susanne med märkning av böcker i olika genrer (och samtidigt prata mer om olika typer av böcker och genrer).
En genre var helt ny för biblioteket: "Om livet" och där hittar man nu böcker som är berättelser om livet, om vänskap, om familj, om kärlek och relationer och identitet. Om allt det där som är "på riktigt".

böcker

genreskylt

Men biblioteksrådet kan göra så mycket annat. Till exempel välja ut en "månadens bok" och marknadsföra den på olika vis. (här Han & dom av Katarina von Bredow, och så vidare tips om man gillar den bokserien så kan man absolut läsa trilogin om Ellinor - Leo - Viktor av samma författare)

boktips

bokserier

Och så en väldigt viktig sak: att hjälpa andra, både klasskompisar och yngre elever, med praktiska saker. Låna, hitta böcker, hålla ordning i biblioteket.

utlåningsdator


Biblioteksråd i Sövestad

Publicerad: 2020-06-08 11:16

Sövestads skola ska ha ett biblioteksråd till hösten, och bibliotekspedagog Susanne tog hjälp av skolans elevråd för att kunna starta upp det på bästa sätt med specialisthjälp. (för så klart är elever specialister på elever?) Elevrådet kom väl förberedda till första uppstartsmötet, och hade med egna anteckningar om sina tankar kring biblioteksråd och hur det ska vara, och hur den ska vara som vill vara med.

biblioteksråd

biblioteksråd

Sedan var det inte bara för intresserade att räcka upp handen i klassrummet för att få komma ifråga för att vara med i biblioteksrådet. Nej, nej, nej - det krävdes ansökningsbrev. Ordentligt gjorda ansökningsbrev - så nästa uppstartsmöte för biblioteksrådet gick faktiskt ut på att lära sig skriva brev och göra ansökningar.

Och vilka ansökningsbrev det sedan kom in!? Så seriösa, så fulla av längtan, så fulla av bra tankar kring böcker och läsning!

"Jag hamnar liksom i  min egen läsbubbla när jag läser. Jag vill få andra att också hitta sin egen läsbubbla."

"Några av mina idéer är: 1. Att börja med att lyssna på böcker. 2. Hitta något man gillar att läsa. 3. Förstå att det inte behöver gå snabbt att läsa utan bara du förstår vad du läser."

biblioteksråd

biblioteksråd


Biblioteksråd på Blekeskolan

Publicerad: 2020-05-11 15:37

Blekeskolan ska starta ett biblioteksråd. Skolbiblioteken i Ystad arbetar mycket med elevmedverkan, och vi har biblioteksråd på flera skolor, och på några skolor även särskilt utvalda biblioteksvärdar som hjälper till med utlån och återlämning i skolbiblioteken. Och nu, när Blekeskolan snart tillsammans med Östra skolan ska flytta till den helt nya skolan Källan, så är det extra viktigt att eleverna får vara med och bestämma kring den kommande skolbiblioteksvardagen. Källans bibliotek kommer att ligga mitt i skolan, och här ska alltså bägge skolornas böcker bli ett enda, fint, bibliotek.

Så för att allt skulle bli rätt och bra redan från början så tog bibliotekspedagog Susanne så klart hjälp av... eleverna. Nämligen eleverna i elevrådet på Blekeskolan. Vad har de för tankar om biblioteksråd och elevmedverkan i skolbiblioteket? I början av april hade de ett första möte, tillsammans med Susanne, Jonna och Mari-Louis som är skolbiblioteksansvariga lärare på Blekeskolan samt med rektor för både Bleke och Östra skolor, Kristina Drevemark.

Härnäst ska eleverna i årskurserna 4 och 5 få ansöka till det blivande biblioteksrådet, med ansökningsbrev där de motiverar varför just de ska få vara med.

brev till biblioteksråd

Den här bilden är från den här första träffen och visar hur elevrådet och Susanne tillsammans spånade på frågor sökande till biblioteksrådet kommer att få svara på i sina ansökningsbrev.

 


Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan, Östra skolan, Hedeskoga skola, Köpingebro skola)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan, Sövestads skola, Edvinshusskolan, Blekeskolan)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola, Edvinshemsskolan, Svarte skola, Löderups skola)

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram