Om trivselregler

Publicerad: 2020-10-07 13:44

trivselregler ehus

Det här är en hörna av skolbiblioteket på Edvinhusskolan. Här jobbar bibliotekspedagog Susanne mycket tillsammans med biblioteksrådet, till exempel med att välja ut en Månadens bok och att fylla boksnurran med boktips.

Skolbiblioteket ligger här i en ganska stor hall, och de grå skärmarna hjälper till att skapa "rum i rummet" och också tydligare markera var skolbiblioteket börjar - och var skolbibliotekets trivselregler gäller. 

Trivselreglerna handlar om att skolbiblioteket ska vara en arbetsplats där lugn och ro råder, och där böckerna står i ordning så att de är lätta att hitta i hyllorna. Det kan låta enkelt och självklart men är det inte alltid när ben är fulla av spring och händer fulla av putta-in-alla-böcker-lust. Men - så klart att alla vill hitta sitt skolbibliotek som på bilden ovan? Med nya böcker som lockar till läsning, och som sedan hittas lätt i hyllorna? 

Kategorier: biblioteksråd, elevsamverkan, biblioteksskyltning, skolbiblioteksvardag, skyltning

Kommentarer

Kategorier