Utvärdering av höstterminen

Publicerad: 2020-01-27 11:00

Vår skolbiblioteksenhet är fortfarande ny, och utvecklingen av skolbiblioteksverksamheten i kommunen är inte klar. Samtidigt som skolornas personal och elever lär sig använda oss som den viktiga pedagogiska resurs vi är och vill vara, så provar vi oss fram vilka arbetssätt och samarbetsformer som funkar bäst. De lektionsupplägg, teman och idéer som blir bra på en skola tar vi förstås med oss till de andra skolorna och erbjuder där också. 

Som en väldigt viktig del i vår utveckling behöver vi utvärdera vår första temin, för att se om vi redan har gjort skillnad på de skolor vi arbetat mot och också för att se vad vi kan göra mer och bättre. Därför har vi nu skickat ut två enkäter - en till alla undervisande lärare på de skolor vi varit på under hösten, och en till eleverna på dessa skolor.

Länken till lärar-enkäten i Google Formulär har mailats ut, och vi har på bara några dagar fått in svar från en tredjedel av lärarna men vill så klart ha ännu fler. 

Här finns Utvärdering skolbibliotek - lärare

Länken till enkäten för elever har vi skickat till lärare för vidare befordran till eleverna och hoppas på hjälp att få in svar från så många elever som möjligt.

Här finns Utvärdering skolbibliotek - elev

Svaren är anonyma - vi ser bara en sammanställning av resultaten.

 

Kategorier: utvärdering, skolbiblioteksverksamhet, utvecklingsarbete, uppstart, skolbiblioteksvardag

Kommentarer

Kategorier