Återkommande läsprojekt övar eleverna i boksamtal

Publicerad: 2021-11-05 09:55

Eleverna i åk 6 på Backaskolan har senaste tiden varit igång med ett läsprojekt - men det är inte första gången de gör det. Faktiskt är detta femte gången de tillsammans med sin lärare och med bibliotekspedagog Turid läser och diskuterar böcker tillsammans. Och det märks minsann vid boksamtalen att de har fått rutin på detta - diskussionerna flyter på om de lästa böckerna, eftersom barnen nu blivit vana att prata med andra om vad de läst och vad de tycker om det.

Upplägget är att Turid först väljer ut lämpliga titlar och samlar ihop böckerna. Därefter väljer eleverna i samråd med lärare vilken bok de ska läsa. De delar sedan själva in boken i 5 läs-delar, och varje del innebär ett nytt uppdrag som ska vara slutfört till fredagen. På fredagen har de läst och skrivit i sin läslogg (se bilderna nedan), och sedan diskuterar de sina frågor först i den lilla gruppen och sedan i halvklass. Viktigt: alla grupper har samma frågor trots att de har olika böcker. Det är också samma frågor från läsprojekt till läsprojekt, så nu denna femte omgång känner barnen igen frågorna och kan använda dem för boksamtalet tillsammans med de andra. 
Loggboken hjälper också läraren att följa elevens utveckling i att gå in på djupet i berättelsen.

namnlista

bokhögar

skriven text

skriven text

instruktioner

Kategorier: gruppläsning, boktips, boksamtal

Kommentarer

Kategorier