Fakta och källor med åk 2 i Sövestad

Publicerad: 2020-11-18 10:35

I vår verksamhetsplan står att vi strävar efter att elever som slutar åk 3 inom informationssökning och källkritik har arbetat med begreppet "källa" och olika källor, att veta skillnaden mellan faktaböcker och skönlitteratur, att hitta information i berättande och beskrivande texter och en rad andra punkter - läs gärna mer här!

Hur kan man arbeta med detta i lågstadiet? Så här gjorde bibliotekspedagog Susanne med åk 2 i Sövestad:

Lektionen om källkritik och informationssökning bestod av mycket prat och lek, och var knuten till ett tema som skulle startas upp veckan därpå då de skulle skriva en faktatext.
Susanne hade tagit med både olika faktaböcker och skönlitteratur till klassrummet, och så resonerande man tillsammans vilka som var vilka och varför. Kan man gissa redan från bokens framsida om det handlar om skönlitteratur eller en faktabok? Hur fungerar en faktabok, hur hittar jag fakta i den och hur använder jag den? 

Begreppet källa introducerades - vad är en källa? Det här är ju en källa, eller hur?

vattenkälla

(bild hämtad från Pixabay)

Eller vilka källor avses? Susanne hade tagit med både bilder på olika källor, och fysiska saker som placerades ut på klassrumsgolvet, och sedan resonerades om primära, sekundära, skriftliga, muntliga och materiella källor med hjälp av lek, gissningar och prat.

Vi använder oss mycket av de sex "Källspanarna" (Vem, Vad, Jämför, När, Hur och Varför) när vi pratar källkritik med både lågstadiet och mellanstadiet, och hämtar lektionsupplägg och material i Källkritik med källspanarna av Liselott Drejstam + Emma Lund.

 

källspanarna

 

 

Kategorier: källkritik, skriva faktatext, läsa faktatext, informationssökning

Kommentarer

Kategorier