Mellanstadiebarnen och faktaböckerna

Publicerad: 2020-09-18 10:43

Igår skrev jag om hur bibliotekspedagog Susanne tillsammans med barnen i åk 1 pratade om skillnaden mellan skönlitteratur och faktaböcker, och här kommer ett fortsättningsinlägg. För såklart har hon pratat med mellanstadiets klasser om det här också, men då utökat och utvecklat innehållet att passa de större barnen.

postit-lappar

Åk 4-6 på Sövestads skola fick alltså undersöka faktaböcker, och sedan skriva ner vad som kännetecknar dessa. Och för att göra detta fick de nya post-it-lappar, en ny lapp för varje sak de kom på. Barnen i åk 1 tittade mycket på böckernas framsida och titel men åk 4-6 fick också undersöka innehåll och detaljer. Hur ser bilderna ut? När är boken tryckt - och vad innebär det för innehållet? Finns innehållsförteckning och hur ser den ut? Rubriker och underrubriker? Och så den nog viktigaste poängen: att det finns källor och källförteckning i en faktabok, att innehållet är faktagranskat. 

Åk 4 pratade sedan mer om orden innehållsförteckning, källförteckning, register, index och vad de innebar, och skillnader mellan dem.

Åk 5-6 arbetade mer med källförteckningen, hur den ser ut och vilka källorna är. Vi strävar efter att alla barn när de slutar åk 6 kan skriva en enkel men korrekt källförteckning i sina egna arbeten.

Det räcker absolut inte med en enda lektion för att lära sig det här, inte. Nej, det här är svårt, och får arbetas med många gånger framöver, särskilt som det finns med i bedömningskriterierna för E.

faktabok

faktabok punkter

Kategorier: informationssökning, källkritik, läsa faktatext

Kommentarer

Kategorier