Egenkontroll

Egenkontroll och HACCP för livsmedelsbranchen

En god egenkontroll tjänar alla på. Ett system för egenkontroll beskriver de rutiner ett livsmedelsföretag gjort upp för att för uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen.

Egenkontroll ska baseras på god hygienpraxis, GHP (vilket är grundförutsättningar för att tillverka säkra livsmedel) samt principerna i HACCP.

Grundförutsättningarna är:  

  • Personalen utbildas i hygien och förståelse för egenkontroll och HACCP
  • God personalhygien
  • Bra vattenkvalitet
  • Förebyggande skadedjursarbete
  • God rengöring av lokal, inredning och utrustning
  • Regelbundet underhåll av lokal, inredning och utrustning
  • Temperaturkontroller
  • Ankomstkontroll av varor och emballage
  • Avfallshantering


Läs gärna mer om egenkontroll på livsmedelsverkets hemsida. 

Publicerad 2022-03-12, Uppdaterad 2023-11-22