Starta nytt

För att få starta en livsmedelsverksamhet måste din anläggning godkännas av livsmedelsverket eller registreras av miljöförbundet. För att slippa göra ombyggnader i efterhand är det bra om du kontaktar myndigheten på ett så tidigt stadium som möjligt.  

Ska du bygga nytt krävs dessutom bygglov. Bygglov söks separat hos respektive ansvarig myndighet i Simrishamns, Tomelilla eller Ystads kommuner. Tänk också på att ändrat användningssätt för en lokal kan kräva bygglov, till exempel från bokhandel till restaurang.

En anmälan om registrering ska tillsammans med de handlingar som anges på blanketten skickas till miljöförbundet. Blanketten för anmälan finns under fliken Blanketter.

Mer information om att starta och driva livsmedelsföretag hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.

Publicerad 2022-03-12, Uppdaterad 2023-11-17