Hantering - hygien

Målet med tillsynen av hantering av livsmedel är att konsumenterna ska kunna köpa varor av god kvalitet, men också att man skyddas mot smittsamma eller otjänliga matvaror.

Några av grundförutsättningarna för att få driva livsmedelsverksamhet är att hygien och hantering av livsmedel sköts på ett acceptabelt sätt. Livsmedelsföretagaren har ansvaret för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras framåt och bakåt i hanteringen.

De nya reglerna gällande hantering av livsmedel är mer inriktade på de mål som ska uppnås och ger företaget möjlighet att välja olika vägar för att uppnå god livsmedelssäkerhet. Läs mer under Livsmedel/Lagstiftning. 

Publicerad 2022-03-12, Uppdaterad 2023-11-22