Rengöring

Fungerande städrutiner och effektiva rengöringsmetoder är grunden för en hygienisk livsmedelshantering. Rengöring och städning är till för att hålla utrustning och ytor rena, torra och luktfria och så fria som möjligt från oönskade mikroorganismer. 

Bakterier kräver näring, fukt och värme för att föröka sig. I smuts och matrester kan bakterier växa till kraftigt. Damm, som innehåller bakterier, kan genom luften spridas till ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel. Välplanerade lokaler och inredning med täta, släta och tåliga, lättstädade ytor och utrustning utan smutsfällor, är en grundförutsättning för bra hygien.

Rengöring kan ske på flera sätt och med olika intervaller; direkt efter avslutade arbetsmoment, daglig rengöring eller veckostädning och slutligen i form av mer sällan utförd "storstädning" eller specialrengöring. Rätt städmetod för varje typ av material är väsentlig, liksom rätt rengöringsmedel, dosering och temperatur.

För att göra rent krävs en kombination av fem faktorer: vatten, värme, kemiska medel, arbete och tid. Ett effektivt rengöringsprogram samt kontroll av rengöringen ska ingå egenkontrollprogrammet.

Torrsopning eller dammtorkning med torr trasa är olämpligt i alla utrymmen där oförpackade livsmedel hanteras. Dammet virvlar upp och sprids på till exempel bänkar och maskiner.

Det behövs separata uppsättningar av rengöringsmaterial för till exempel toalettutrymmen och utrymmen där livsmedel hanteras.

Sätt inte ihop rengjorda maskiner efter rengöring, utan låt delarna lufttorka till nästa användning. Bakterier kan annars växa till i fukten.

Tips! Det handlar egentligen inte om att göra rent utan att hålla rent!

Publicerad 2021-03-12, Uppdaterad 2023-11-27