Märkning och information

För att kunna bilda sig en uppfattning om en varas kvalitet är märkning av och information om livsmedlet av stor vikt, i synnerhet för allergiker som måste kunna lita på uppgifterna om vad ett livsmedel innehåller.

Reglerna om märkning av och information om livsmedel är mycket omfattande. Nya regler om livsmedelsinformation trädde i kraft 2014-12-13 och finns i förordning (EU) 1169/2011, den så kallade Informationsförordningen.

Publicerad 2022-03-12, Uppdaterad 2023-12-01