Spansk Skogssnigel (mördarsnigel)

De senaste åren har allt fler fått problem med s.k. Spansk Skogssnigel även kallad mördarsnigel (det egentliga namnet är spansk skogssnigel) i sina trädgårdar. Namnet mördarsnigel har snigeln fått genom sitt aggressiva och delvis kannibalistiska beteende. 

Spridningen sker huvudsakligen genom att snigelungar och ägg transporteras med plantor och prydnadsväxter. Storleken är i vuxet tillstånd som en svart skogssnigel och färgen varierar starkt från nästan svart över alla bruna och röda färgnyanser till orangegul.

Den spanska skogssnigeln uppträder på många håll i mycket stort individantal och kan göra svår skada i trädgårdar. Snigeln är allätare och ätskador har konstaterats på i stort sett alla typer av grödor och prydnadsväxter. Arten är svårbekämpad genom sin förmåga till självbefruktning och stora äggproduktion. Under vissa år har artens överlevnad ökat betydligt tack vare de milda vintrarna och de regnrika somrarna.

Bekämpning av sniglar

 • Samla in sniglar och avliva dem. Insamlingen måste ske regelbundet och insatserna bör samordnas i närliggande trädgårdar. Avlivning sker enklast genom att man skär eller klipper av huvudet. Avlivning kan även ske genom att man häller kokande vatten över sniglarna.
 • Gillra fällor i form av gömslen. Lägg ut föremål på marken (exempelvis brädbitar, masonitskivor, plastsäckar) som sniglarna kan gömma sig under på dagarna. Vittja fällorna dagligen.
 • Lägg ut beten som lockar till sig sniglarna. Till exempel rutten frukt, matavfall, blötlagda katt- och hundpellets och döda sniglar.
 • Strängar av kalk (släckt eller bränd) kan läggas ut runt plantor man speciellt vill skydda. Direkt kalkning på sniglarna leder till onormal slemavsöndring och död genom uttorkning.
 • Bearbeta jorden. Eftersträva en finkornig jordstruktur på våren. Uppskjut höstgrävningen så länge som möjligt för att göra det svårare för sniglarna att finna hålrum för övervintring.
 • Myskankor har använts av yrkesodlare för bekämpning av spansk skogssnigel. Ej lämpligt i villaträdgårdar.

Förebyggande åtgärder

 • Spola eller skölj av rotsystemet på nyinköpta plantor. Snigelägg eller snigelungar kan finnas i jorden.
 • Släng inte trädgårdsavfall eller jord ute i naturen.
 • Döda alla insamlade sniglar. Släpp inte ut dem levande på nya platser.
 • Håll rent i trädgården. Kvarlämnat skräp och skräphögar kan vara utmärkta tillhåll för sniglar. Ta bort svamp och avlägsna fallfrukt.
 • Kompostera i slutna kärl. Undvik öppna komposter. En öppen avfallshög kan vara tillhåll för 1000-tals sniglar.
 • Vattna på morgonen. Undvik kvällsvattning då sniglarna är nattaktiva djur. Vattna direkt på plantorna och undvik vattning över stora ytor.
 • Skörda grönsaker och rotfrukter i tid.
Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-09-18