Råttor och möss

Särskilt på hösten söker sig råttor och möss gärna inomhus. Håll därför dörren stängd, och se till så att golvbrunnens lock sitter fast ordentligt. Kasta inte matavfall i annan kompost än skadedjurssäkrad varmkompost. På lantbruk är det viktigt att städa upp foderspill och spannmål samt eliminera alla hål i byggnader. Om problemen ändå blir för stora kan betesstationer och fällor användas såväl ute som inne. 

Bekämpning av råttor och möss kan ingå i hemförsäkringen, och i annat fall kan man på egen hand kontakta ett företag som utför bekämpning av skadedjur. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för bekämpning av skadedjur. Vad gäller råttor i det kommunala spill-vattennätet ansvarar VA-avdelningen i respektive kommun för att bekämpning utförs vid behov.  

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-12-01