Fukt och mögel

Många hus drabbas av fuktskador. Fuktskador är både dyra och svåra att komma till rätta med. Fuktskador kan bland annat ge upphov till mögelbildning, rötsvamps-angrepp, frostsprängningar och korrosion. Fukt är en av de viktigaste förutsättningarna för tillväxt av mögel i byggnader. 

Människor som vistas i fuktskadade hus rapporterar ofta hudirritationer och problem med slemhinnor i luftvägar och ögon. Sambanden mellan hälsoproblem och fukt och mögel är inte helt klarlagda. För personer som lider av allergiska besvär eller har känsliga luftvägar och slemhinnor finns dock anledning att vara extra försiktig. Barn är ofta speciellt känsliga.

Instängd eller dålig luft som beror på bristfällig ventilation är en tidig varningssignal på att byggnaden kan komma att drabbas av fuktskador och bli ett mögelhus. Fuktskador kan misstänkas då en unken ”källaraktig” lukt känns, bostaden har hög luftfuktighet eller de som vistas i bostaden drabbas av vissa typer av allergiska problem. Ibland uppträder mögelfläckar på väggar och golv, kakel kan lossna och plastmattor ”bubbla sig”. Mögel ger också ofta en stark lukt i textilier och kläder. Mögellukten och instängd lukt känns tydligast när huset stått tomt en tid, till exempel när ägarna varit bortresta ett par dagar. Om fönster och dörrar varit stängda är den instängda luften påtaglig.

De flesta fuktskador kan förebyggas. Det är viktigt att förvissa sig om att husgrunden är ordentligt dränerad. Ventilationen måste också vara god i alla delar av bostaden. Alltför många fuktskador uppstår på grund av slarv vid själva byggprocessen eller okunskap om hur fukt angriper ett hus.

Vid misstänkt fuktproblem i bostaden, gör så här:

Den som hyr sin bostad ska i första hand kontakta fastighetsägaren. Om de åtgärder som fastighetsägaren vidtar inte är tillräckliga, kontakta miljöförbundet eller Hyresgästföreningen.

Den som själv äger sin bostad bör kontakta sitt försäkringsbolag, och vid misstänkt fuktproblem i bostaden kan kontakt tas med företag som utreder och fuktmäter de misstänkta problemen. 

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-11-27